På denna sida kan du fylla i ett kort ansökningsformulär där endast frågor markerat med * är obligatoriska. Har du några frågor så tveka inte att kontakta kansliet.

Efter att medlemsansökan har skickats in får du en bekräftelse per mail. Därefter kommer styrelsen ta upp er ansökan för beslut och vår generalsekreterare Gabriel Modéus återkommer därefter med mer information.

Medlemsansökan

  Ansökan om medlemskap i Swedsoft
  Observera att samtliga uppgifter ska fyllas i.

  Företags-/organisationsnamn: *

  Organisationsnummer: *

  Postadress (adress, postnummer, ort): *

  Besöksadress: *

  Hemsida: *

  Omsättning: *

  Verksamhetsbeskrivning: *

  Faktureringsadress (om annan än postadress):
  Kan kompletteras med senare

  Mailadress för faktura:
  Kan kompletteras med senare

  Kontaktperson 1: *

  E-post: *

  Telefon: *

  Kontaktperson 2:

  E-post:

  Telefon:

  För att kunna ansökan om medlemskap måste du godkänna följande:

  Härmed godkänner vi Swedsofts stadgar (Öppnas i nytt fönster). Vi görs särskilt medvetna om att eventuellt utträde ur föreningen sker vid utgång av verksamhetsår samt att detta ska anmälans senast sex månader före. Detta då Swedsoft är en ideell förening som anlitar ett icke vinstdrivande bolag som kansli och ingen part därmed kan ta risker.

  Härmed godkänner vi den Code of Conduct/Uppförandekod (Öppnas i nytt fönster) som Swedsoft förbundit sig att följa.

  Härmed godkänner vi att Swedsoft med vår logotyp får visa oss som medlem i sammanhang där man lyfter vilka som är medlemmar i föreningen.

  Swedsoft värnar om er personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder er personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter ni har och hur ni kan använda dem. Läs Swedsofts personuppgiftspolicy (Öppnas i nytt fönster). Härmed godkänner vi Swedsofts användning av personuppgifter för vårt medlemskap i enlighet med personuppgiftspolicy.

  Ansökan gjordes av:*

  Dagens datum:*

  Vid problem – kontakta kansliet@swedsoft.se så hjälper vi dig.