Taggade inlägg: Riksorganisationen för e-kompetens

Koalition för digital kompetens

– Tillsammans samlar vi i Digital Skills and Jobs Coalition Sweden viktiga aktörer i Sverige som arbetar med att säkra att