Industrial Open Source Network

Industrial Open Source Network är ett nätverk inom Swedsoft öppet för näringsliv och akademi som är intresserade av open source.

Ett öppet nätverk med syfte att

  • Öka Sveriges förmåga att använda Open Source vid systemutveckling
  • Ökar svensk mjukvaras konkurrenskraft! (Swedsofts övergripande mål)
  • Kunskapsspridning mellan olika företag och akademi.
  • Nätverksbyggande

Nätverkets inriktning och omfattning

  • Regelbundna träffar där deltagarna delger utmaningar och erfarenheter
  • Nätverket är öppet för alla, varje deltagare står för sin egen tid och kostnad
  • Nätverket driver gemensamt sin egen agenda och beslutar t ex om innehåll på möten mötesfrekvens och mötesplats
  • Nätverksmedlemmar uppmuntras att stå som värd för nätverksträffar

Vilka är vi? (Preliminärt)

  • Företag: Saab, Ericsson, imCode, Addalot, Sony mobile, Qlik, Scania, Axis
  • Akademi: Lund University, Blekinge Tekniska Högskola

Kommande nätverksträffar

Bland Swedsofts event listas alla kommande träffar.

Lästips

Intresserad av att delta?

Addalot agerar som koordinator för nätverket. Intresserade kan höra av sig till
Nicolas Martin-Vivaldi på Addalot för mer information och anmälan.
Maila nicolas.martin-vivaldi@addalot.se eller ring +46 706 800 521