STEW, ECS och höstmöte

Den tredje november arrangerades årets upplaga, den fjärde i ordningen, av STEW. Samma dag höll vi även ett extra föreningsmöte samt ett medlemsmöte.

Software Technology Exchange Workshop, STEWSTEW

STEW är Swedsofts årliga arrangemang där spännande talare från akademin presenterar sin intressanta forskning inom mjukvaruområdet. Det är ett av tillfällena som Swedsoft arrangerar där goda möjligheter för nätverkande mellan akademi och industri ges.

Nytt för i år var att vi arrangerade STEW parallellt med Embedded Conference Scandinavia, ECS, på Kistamässan. ECS är en tvådagarskonferens om inbyggda system, förenat med en utställning.SAMSUNG CSC

Det blev en spännande dag som började med en introduktion (även del i medlemsmötet) om Swedsoft och vad vi arbetat med sedan ombildningen. Denna hölls av Swedsofts ordförande Stefan Andersson.

Dagen fortsatte därefter enligt följande:

 • Emil Alégroth, från Chalmers, höll en presentation med titeln ”Visual GUI Testning – A new technology for a new SW Industry”.
 • Hussan Munir och Johan Linåker från Lunds universitet presenterade ”Open Innovation through the Lens of Open Source Tools”
 • Krzysztof Wnuk från Blekinge Tekniska Högskola höll sin presentation ”Value – Engineering it!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERADärefter var det lunch och invigning av ECS med Dr Sara Mazur, Head of Ericsson Research. Samt ECS egen Keynote – The road towards autonomous transport solutions som hölls av Daniel Frylmark; Scania CV AB, Head of Driver Assistance Controls.

Efter denna paus fortsatte STEW med:

 • ”Emergent Configurations of Connected Systems” av Romina Spalazzese, Malmö Högskola
 • ”New Foundations for Next Generation Modeling Languages and Tools” med Walid Taha, Högskolan i Halmstad
 • ”Papyrus-RT and SMARTCore: a joint effort for boosting the benefits of Model-Driven Engineering in industry” av Federico Ciccozzi, Mälardalens högkola

Det är glädjande tycker vi i Swedsoft att det funnits ett så stort engagemang från våra universitets- och högskolemedlemmar att ta fram bra och intressanta presentationer.

Efter att STEW avslutats fortsatte dagen med ett föreningsmöte och ett medlemsmöte.

Föreningsmöte

BjörnFöreningsmöten behandlar föreningens löpande verksamhet, dvs stadgar, medlemsfrågor, val till styrelse, administration mm. På detta extrainsatta föreningsmöte fanns tre frågor för beslut.

 • De stadgeförändringar som vid föreningsmötet 18 mars 2015 godkändes fastslogs vid föreningsmötet. Gällande stadgar finner du här.
 • Eftersom Björn Hovstadius flyttar utomlands har han valt att lämna sin plats i styrelsen. På föreningsmötet valdes därför, i enlighet med valberedningens förslag, Niklas Lindhardt från CaptureInnovation till ny ledamot i styrelsen.
 • Medlemsavgiften fastställdes till 10% av den totala årsavgiften (medlemsavgift+serviceavgift). Med andra ord gjordes ingen förändring mot tidigare.

Medlemsmöte

Medlemsmöten behandlar den verksamhet som tas upp i verksamhetsplanen, den så kallade serviceverksamheten. På detta medlemsmöte fanns fem frågor.

 • Mötet inleddes på förmiddagen då Stefan Andersson sammanfattade varför Swedsoft behövs, gick igenom vision, mission, bakgrund, vad vi gjort under året och vad vi ska göra framåt.
 • Verksamhetsplan för 2016 behandlades och godkändes.
 • Förslaget till uttag av serviceavgifter, som inte innebar någon förändring från tidigare år, behandlades och godkändes. Samtidigt presenterades dagens medlemsstatus.
 • Även förslag till budget behandlades och här påpekades att många engagerar sig ideellt i föreningen, vilket gör att vi håller nere kostnader. Fler uppmanas engagera sig, vi har alltid flera projekt på gång. Kontakta oss gärna för mer information.
 • Under övriga frågor uppkom en diskussion om medlemsbasen och hur vi breddar oss till att få fler medlemmar. Något alla medlemmar uppmanas arbeta med.

Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en