Det är dags att lämna över stafettpinnen

Det känns alltid vemodigt när man skall lämna något man arbetat mycket med. Speciellt som det har varit en mycket spännande period att arbeta med det som Swedsoft står för. Samtidigt känns det glädjande då mycket det jag arbetat med de senaste åren nu håller på att hända.

När jag och min kollega Jaana Nyfjord började arbeta med Swedsoft för drygt tre år sedan var det fortfarande många som inte fått upp ögonen för mjukvarans betydelse för Sverige och möjligheterna att skapa jobb. Mjukvara är osynligt och då är det svårt att se varför det skulle behöva tilldelas resurser för utbildning och forskning. Vi har lekte med olika idéer för att synliggöra hur viktig mjukvara är för industrin. En idé var att ha en innehållsdeklaration på olika produkter likt den för livsmedel ”Denna Volvo XC60 innehåller 35% mjukvara”. En annan var att skapa en mjukvarufri dag, då allt som använder mjukvara skulle stängas av. Antagligen skulle det bli en mycket stilla dag. Men det blev istället hårt arbetade med vanligt påverkansarbete och resor land och rike runt med vårt budskap.

SAMSUNG CSCDet jag ser nu är att det verkligen tagit fart och man idag inte kan läsa nyheterna utan att digitaliseringen nämns som en av de viktigaste drivkrafterna i industrin och samhället. Jag vill hoppas att vårt arbete bidragit lite till detta. Jag hoppas också att de styrande inser konsekvenserna och ökar prioriteten på satsningar inom mjukvaruområdet med mer pengar till utbildning och forskning.

En annan hörnpelare i Swedsoft har varit samarbetet över olika områden. Det har varit mycket givande att arbeta med att uppmuntra till branschöverskridande samarbete. Det har varit spännande att se samarbetet mellan företag och akademi utvecklas starkt.

För tre år sedan var Swedsoft en informell grupp av företag och akademi. Det var den perfekta grogrunden för samarbete och påverkan men svårt för övrig intresserade att engagera sig. Med det ökade intresset för mjukvara och digitalisering såg vi att vi behövde en ny form för Swedsoft. Jag är glad att jag har varit med att utveckla det vi ibland kallar ”nya Swedsoft” – en ideell förening, öppen för alla och som växer fort med nya medlemmar nästan varje vecka.

Det är dags för mig att ta nästa steg. Jag kommer inom kort vara baserad i London och lämnar därför över till en ny kraft i styrelsen. Välkommen Niklas Lindhardt från CaptureInnovation. Väl på plats lovar jag rapportera hur man arbetar i England och satsningar på mjukvara.

Björn Hovstadius

Editerad bild från original av tableatny, licensierad under CC BY 2.0.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts