Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

Den 13 januari samlades runt hundra personer hos Swedsoft för en workshop med syfte att diskutera och ge input till Skolverkets nationella IT-strategi.

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens och innovativa förmåga. Trippel Helix-projektet, som tidigare beviljats av Vinnova, har bl a som mål att stödja och bidra till Skolverkets uppdrag. Projektet syftar även till att skapa nationell samling kring innehåll och pedagogik för skolans digitalisering med ett skol-, näringslivs- och akademiskt perspektiv. Som ett led i projektet genomfördes under onsdagen den 13 januari den första av tre workshops på Teknikföretagen i Stockholm

Workshopen inleddes med en introduktion av Swedsofts ordförande Stefan Andersson och projektledaren Fredrik Heintz från Linköpings universitet. Därefter beskrev Peter Karlberg från Skolverket det uppdrag som regeringen lagt på skolverket och vad man önskar för input till det arbetet.

Peter Karlberg från Skolverket.

Därefter fortsatte workshopen med diskussion om begreppen Digital Kompetens, Datalogiskt Tänkande samt Programmering. Syftet med detta var att bidra till att ensa språkbruk och överbrygga de olika intressenternas perspektiv för att underlätta den fortsatta diskussionen under eftermiddagen.

Efter lunch tog representanter från skola, näringsliv och akademin till orda och höll korta anföranden om sin syn på vikten av att stärka Sverige inom digitalisering. Vi fick höra läraren Helena Kvarnsell från Björknässkolan, Dekanen Jörgen Nissen från Linköpings universitet och entreprenören Martin Lorentzon (grundare till Spotify och TradeDoubler samt ledamot i TeliaSoneras styrelse).

Spotify Martin Lorentzon

Martin Lorentzon, Spotify, håller sitt anförande.

Efter dessa inspirerande anföranden fortsatte grupparbetena med frågorna vad ser vi för långsiktigt mål för den nationella IT strategin och hur skall vi ta oss dit.

Allt material som visades under dagen samt dokumentation av de tio gruppernas arbete under workshopen finns dokumenterat på Twitter i hashtaggen #TrippelHelix (vi trendade, med andra ord var ett av de mest diskuterade/inflytelserika ämnena på Twitter i Sverige under tiden) samt i Facebook-eventet.

Engagerade deltagare i workshopen från skola, näringsliv och akademi.

Hade du inte möjlighet att delta? Det finns möjlighet att diskutera kursplanerna på workshops i Göteborg och Lund. Skynda dig att anmäla dig, platserna börjar ta slut.

Läs även Computer Swedens sammanfattning av Skolverkets presentation.


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras