STEW Keynote: Ulf Wahlberg, VP Industry and Research Relations, Ericsson

Den 13 oktober, på andra dagen av årets upplaga av Software Technology Exchange Workshop, STEW, håller Ulf Wahlberg, Vice President Industry and Research Relations, på Ericsson en keynote med titeln “Towards the Networked Society – a software challenge”. Ulf som under flera år var chef för Ericsson Research arbetar idag tätt med Ericssons många viktiga samarbetspartners som kunder, universitet, forskningsinstitut och regeringar.

STEW arrangeras årligen av Swedsoft sedan det grundades i samarbete med bland annat Ericsson 2011. Syftet med STEW är att uppmuntra och lyfta fram goda exempel på forskningssamarbeten mellan industrin och akademin samt att stimulera nya samarbeten inom mjukvaruområdet.

– För Ericsson är samarbete och forskning med akademin av stor vikt. I dagens digitalisering av samhället är samarbetet inom industrin samt med akademin en nyckel på vägen mot ”Networked Society”. Om vi lyckas med detta kan Sverige hålla en fortsatt stark position och vara internationellt konkurrenskraftigt som land, säger Ulf Wahlberg.

Ulf Wahlbergs keynote kommer fokusera på vägen mot Networked Society och utmaningarna inom mjukvara som det medför. Det kommer att handla om vart Ericsson är på väg, trender, networked society, IoT och 5G. Dessa kommer belysas från olika perspektiv, både samhälleliga och industriella. Ulf kommer även tala om samarbetet mellan och inom industrin och akademin som möjliggör en stark utveckling av digitaliseringen.

– Vi är glada att Ulf Wahlberg vill tala på årets upplaga av STEW. Vi ser fram emot att få höra Ulfs spaningar om vägen mot ”Networked Society” och om de utmaningar och möjligheter detta skapar inom mjukvaruutveckling. Ulfs erfarenheter och spaningar inom området ger en unik inblick och framtidsspaning, säger Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft.

– Jag ser fram emot att få tala på STEW 2016. Ericsson var med och grundade Swedsoft 2007 då vi ser det som strategiskt viktigt att samarbeta inom Sverige för att göra mjukvaruutveckling mer effektivt, bland annat genom kunskapsutbyte. På så sätt kan vi göra Sverige mer konkurrenskraftigt inom mjukvaruområdet, mot vårt gemensamma mål att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system, avslutar Ulf Wahlberg.

Kortfakta

  • STEW arrangeras 12-13 oktober 2016 på Linköpings universitet
  • STEW grundades 2011
  • STEW öppnas i år av Pontus de Laval, CTO Saab
  • Keynotes på STEW 2016 är Jan Bosch, professor på Chalmers och Director av Software Center, samt Ulf Wahlberg, VP Industry and Research Relations, Ericsson
  • STEW arrangeras av den ideella organisationen Swedsoft, som arbetar med att öka samarbete och kunskapsutbyte mellan olika branscher, akademin och offentlig sektor, med målet att göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system.
  • STEWs programkommittén 2016 består av Rikard Andersson (Swedsoft/Ericsson AB), Daniel Ståhl (Ericsson AB), Gabriel Modéus (Swedsoft), Kristian Sandahl (Linköpings Universitet), Anders Åström (Combitech), Helena Holmström Olsson (Malmö Högskola) och Fredrik Heintz (Linköpings Universitet).
  • Officiell hashtag är #STEW16

Delta på STEW

Datum: 12-13 Oktober 2016
Plats: Linköpings universitet, Linköping
Kostnad för att delta:

För avgiften får du:

  • Delta på tvådagarkonferensen
  • Fika och lunch båda dagarna
  • Middag på kvällen 12 oktober

Registreringen är öppen, säkra din plats redan idag.


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.