Statistik om mjukvaruutveckling – status efter två workshops

Inom Swedsoft, CaptureInnovation och BTHs Vinnovafinansierade projekt att tillsammans med SCB ta fram framtidens statistik om nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling har vi nu haft de två första av fem planerade workshops.

Tack till alla er som deltagit på våra workshops i Stockholm och Göteborg. Inputen har bidragit mycket till utformningen av framtidens statistik inom mjukvaruutveckling. Efter varje workshop har vi gått hem klokare och med nya idéer. Workshopsen har flera syften, bland annat att:

 • Komma fram till relevanta svarsalternativ
 • Testa vilka frågor som fungerar
 • Se om vi missat att fråga något
 • Se vilka frågor som går att slå ihop så att vi kommer ner till 5-8 frågor, som är vad SCB rekommenderar

Vi har utlovat att vara transparenta under hela processen och det är viktigt för oss att alla som vill känner en möjlighet att involvera sig och påverka. Samtidigt är det också viktigt att vi gemensamt, genom stort engagemang, ger statistik en samlande legitimitet. Därför vill vi nu visa hur frågorna ser ut efter två workshops.

Är du nyfiken på hur de har ändrats efter varje workshop, med nya, borttagna och ändrade frågor samt vad deltagarna har svarat? Här kan du ladda ner ett dokument om förändringarna.

Vad tycker du om frågorna och perspektiven? Genom denna länken kan du få tillgång till ett dokument där du gärna får lägga in kommentarer (eller svara på andras kommentarer) kring frågorna. Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag.

Vill du delta på någon av våra kommande workshops? Läs mer om workshopen i Malmö 2 maj, i Luleå 9 maj eller i Linköping 13 juni.

Frågorna just nu:

Definitioner och terminologi

Produkt: Hur definierar ni produkt?
System / Mjukvarusystem: Hur definierar ni system / mjukvarusystem?

Trender, kommande krav på produkter och system på 2-4 års sikt

1. Vilka trender/drivers ser du inom produkt- eller systemutveckling för din verksamhet?
2. Vilka trender ser du inom mjukvaruutveckling för din verksamhet?
3. Vilka egenskaper karaktäriserar din verksamhets produkter och mjukvarusystem?
4. Vilka utmaningar uppstår inom produktutveckling, som ett resultat av trender och framtida egenskaper?
5. I vilka roller i verksamheten är mjukvaru- och mjukvarusystemkompetens centrala?
6. Vad behöver uppnås för att som svensk mjukvaruutvecklande verksamhet vara internationellt konkurrenskraftig, och ledande?

Kompetensbehov på 2-4 års sikt

7. Vilka kompetenser är av stor vikt för att möta de behov du ser i framtiden.
8. Vilka personliga egenskaper är av stor vikt för att möta de behov du ser i framtiden
9. Vilka bristområden inom mjukvara/mjukvarusystemutveckling ser du i din organisation i dagsläget?

Nuläge, kartläggande frågor

  • Antal anställda:
   • Totalt
   • Inom produktutveckling
   • inom mjukvaru-/systemutveckling
  • Andel av försäljningsvärde relaterat till mjukvara?
  • Andel/Antal som har högskoleutbildning inom mjukvara/system?
  • Andel/Antal som har annan eftergymnasial mjukvaruutbildning?
  • Andel/Antal som är självlärda mjukvaruutvecklare?
  • Svarar dagens utbildningssystem upp emot ovan ställda önskemål vad gäller kompetens?
  • Svarar dagens utbildningssystem upp emot ovan ställda önskemål vad gäller volym?
  • Till vilken grad hindrar svårigheter i rekrytering tillväxt i dagsläget?
  • Hur stor bedömer du tillgången på mjukvarukompetens vara för i din organisation i dagsläget?
   • Inom de olika svar som kommer ur fråga 9. Exv inbyggd SW (C, C++ …), ”högnivå” SW (C#, Java, …), systemkompetens, Datamining, AI, Coninous Integration, Continous deployment, etc…
  • Hur antas behovet av mjukvaruutvecklare utvecklas på 5 års sikt, i din organisation? (+/- antal)
   • Inom de olika svar som kommer ur fråga 9. Exv inbyggd SW, högnivå SW, systemkompetens, etc…

Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts