Open Source from a business perspective

Förra veckan arrangerade Swedsoft seminariet Open Source from a business perspective, där talarna tog upp utmaningar, möjligheter och varför open source kan vara ett bra affärsbeslut.

Under seminariet Open Source from a business perspective lyssnade publiken på experter som talade om hur de arbetar med open source ur ett affärsperspektiv, i sina organisationer och de resor de har gjort. Talarna tog upp utmaningar, möjligheter och varför open source kan vara ett bra affärsval.

Slide from Patrik Backmans presentation Open Source from a Venture Capital Perspective: Building Global Winners.

Patrik Backman höll presentationen – Open Source from a Venture Capital Perspective: Building Global Winners.

Efter en introduktion från Gabriels Modéus, Swedsofts generalsekreterare, höll Patrik Backman eftermiddagens första presentation, Open Source from a Venture Capital Perspective: Building Global Winners. Patrik, som är en av grundarna av MariaDB Database Company och riskkapitalbolaget OpenOcean, presenterade en översikt över hur lyckade startups har byggts med Open Source och vad OpenOcean tittar på när man bedömer investeringsmöjligheter för startups vilka använder Open Source.

Open Source baserade affärsmodeller

Carl-Eric Mols, Open Source Strategist, Addalot och tidigare chef för Open Source på Sony Mobile, gav sedan en introduktion till olika Open Source-baserade affärsmodeller. I sin presentation talade han om hur Open Source i sig inte är en affärsmodell. Istället är det licensieringsmekanismerna och den praxis som följer med Open Source som utmanar företag att söka alternativa sätt för intäkter, istället för den traditionella transaktionsmodellen att sälja programvara.

Slide from Carl-Eric Mos presentation: Open Source-based Business Models - my take on a taxonomy

Från Carl-Eric Mos presentation: Open Source-based Business Models – my take on a taxonomy

Business opportunities and challenges with Open Source var titeln på Gunnar Nilssons presentation. Gunnar är Open Source strateg på Ericsson och pratade om hur man behöver se hela kedjan från tidig användning av teknik mot att tillhandahålla dessa teknikelement i sin produkt. Han pratade även om vilka utmaningar man bör ta itu med, hur man driver utveckling av teknik samt hur man skalar konsumtionen och hanterar störningar under en produkts livscykel.

Serge Lachapelle, chef för Product Management, Google Workspace höll en presentation med titeln WebRTC: a journey in open source communications. I sin presentation talade Serge om WebRTC, historien, användningen och den spännande framtiden som ligger framför oss. Han beskrev hur Google hade släppt teknik för onlinevideo och samtal som Open Source och deras resa i Open Source. Han pratade också om varför Google har valt att utveckla en hel del av sina video / samtalstjänster i Sverige.

Gianfranco Gabassi som är Enterprise Account Manager på Red Hat höll dagens sista presentation. Red Hat är världens största Open Source-företag som säljer Open Source programvara. Publiken kunde lyssna på Gianfrancos presentation:, där han pratade om Red Hats affärsmodell och hur de arbetar inom Open Source-communitys för att skapa innovativa produkter för sina kunder. Under presentationen och frågestunden svarade han också på frågor om vilken typ av värde de tillför Open Source programvara, som annars skulle vara gratis att ladda ner och använda.

Frågestunder  – lär dig mer om Open Source

Gabriel Modéus, Swedsoft and Gianfranco Gabassi, Red Hat during one of the Q&A sessions.

Under frågestunderna som modererades av Gabriel Modéus, ställdes flera engagerande frågor av publiken med intresseväckande diskussioner som följd. Vi vill rikta ett stort tack till våra talare som gav intressanta presentationer som gav en bra översikt över de olika sätten som Open Source kan användas. Om du vill lära dig mer, ta gärna en titt på våra tidigare seminarier om Open Source eller kontakta Swedsofts Industrial Open Source Network.

 

 


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.