Tobias Strandh, ny ledamot i styrelsen

Tobias Strandh, VD på utbildningsbolaget Republify är invald som ny ledamot i Swedsoft styrelse. Vi fick en pratstund med honom för att lära känna honom lite extra inför uppdraget.

Tobias är i grunden systemutvecklare med eget bolag som han startade i mitten av 1990-talet och har sedan 2004 fokuserat på kompetensutveckling för yrkesverksamma, senast VD för utbildningsbolaget och medlemsföretaget Republify. Tobias är född och uppväxt på Hisingen men är sedan millennieskiftet utflyttad till Alingsås där han bor med sin familj.

Vad ser du som det viktiga med Swedsoft och varför har du valt att engagera dig?

-Jag har redan innan, via tidigare arbetsgivare, varit aktiv inom Swedsoft och med min bakgrund inom IT och kompetenshöjning ser jag den stora nyttan av ett samlande organ som både kan få med synpunkter från större och mindre arbetsgivare såväl som den akademiska världen när det gäller IT-området generellt, men framför allt att kunna stötta Sveriges utveckling inom mjukvaruområdet!

Vad vill du särskilt bidra med som ledamot i Swedsofts styrelse?

-Mitt fokus de senaste 18 åren har varit kompetenshöjning för yrkesverksamma där jag i olika roller stöttat flera av Sveriges större arbetsgivare inom både privat såväl som offentlig sektor med kortare och längre kompetenshöjningsinsatser. Jag hoppas och tror att min erfarenhet inom detta område kompletterar upp andra styrelsemedlemmars erfarenheter så vi tillsammans hittar vägar att stötta våra medlemmars utmaningar!
En fråga som jag särskilt brinner för, utöver kontinuerlig kompetensutveckling, är smidigt och modernt ledarskap, ett område jag publicerat tre böcker inom.

Hur tänker du om framtiden för mjukvara i Sverige?

-Det digitala området fortsätter växa både i yrkesvärlden såväl som på hemmaplan. Behovet av utbildad personal är fortfarande större än befintligt urval och så sent som igår presenterade Microsoft att det saknas 16 000 cybersäkerhetsspecialister i Sverige och vi har väl alla sett siffran 70 000 saknade medarbetare inom mjukvaruområdet generellt. Vi tillsammans behöver satsa än mer för att höja både kompetensen hos våra yngre i den vanliga skolan, men kanske än mer fokusera på utbildning för yrkesverksamma när det gäller att matcha rätt person mot efterfrågad kompetens!

En spännande utmaning

Det är hedrande att ha fått förtroendet att medverka i Swedsofts styrelse och det ger för mig en bra en känsla att komma tillbaka till en förening som jag sedan tidigare har ett stort förtroende för, helt enkelt en spännande utmaning!

 


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: