Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Som en del av Swedsoft Expert Network bjöd vi i veckan in till ett seminarium där vi följde upp projektet Digital Spetskompetens tillsammans med Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.

Under seminariet gav han en översikt av projektet som pågick från juni 2019 till oktober 2022 där Tillväxtverket tillsammans med Universitetskanslersämbetet fick i uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. Förslagen som de arbetat fram under projektet syftar främst till att skapa förändringar på en strukturell nivå och vilar på tre ben: Utbildnings- och forskningssatsningar, Förbättrad samverkan och Ökad kunskap. Rapporten Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens finns att laddas ned här.

Josef återkopplade också kring hur Swedsofts medlemmar har påverkat förslagen. Under uppdragets gång har Swedsoft vid två tillfällen bidragit med inspel, första gången genom Hur kan vi bli världsledande in digital spetskompetens? (2020) och med uppföljningen som togs fram i samband med Samling av mjukvarusverige, Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg (2021).

Ta del av hela presentationen här.


Nyheter


The Software engineer of the future

STEW, som arrangerades av Swedsoft tillsammans med co-hosts, samlade deltagare från olika sektorer i Stockholm för att diskutera årets tema:

Webbinarium om effektiv hantering av teknisk skuld

Under webbinariet delade Dr. Javier Gonzalez Huerta med sig av flera värdefulla insikter om datadrivna tekniker för effektiv hantering av

Höstwebbinarier på tema mjukvara

Notera datumet i era kalendrar och anmäl er idag: Technical Debt Benchmark – Focus where the pain is 🗓️ Date:

Software Technology Exchange Workshop 2023

Årets tema är The Software engineer of the future och vi kommer att utforska flera intressanta ämnen som Volvo cars