Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Som en del av Swedsoft Expert Network bjöd vi i veckan in till ett seminarium där vi följde upp projektet Digital Spetskompetens tillsammans med Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.

Under seminariet gav han en översikt av projektet som pågick från juni 2019 till oktober 2022 där Tillväxtverket tillsammans med Universitetskanslersämbetet fick i uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. Förslagen som de arbetat fram under projektet syftar främst till att skapa förändringar på en strukturell nivå och vilar på tre ben: Utbildnings- och forskningssatsningar, Förbättrad samverkan och Ökad kunskap. Rapporten Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens finns att laddas ned här.

Josef återkopplade också kring hur Swedsofts medlemmar har påverkat förslagen. Under uppdragets gång har Swedsoft vid två tillfällen bidragit med inspel, första gången genom Hur kan vi bli världsledande in digital spetskompetens? (2020) och med uppföljningen som togs fram i samband med Samling av mjukvarusverige, Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg (2021).

Ta del av hela presentationen här.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts