Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Som en del av Swedsoft Expert Network bjöd vi i veckan in till ett seminarium där vi följde upp projektet Digital Spetskompetens tillsammans med Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.

Under seminariet gav han en översikt av projektet som pågick från juni 2019 till oktober 2022 där Tillväxtverket tillsammans med Universitetskanslersämbetet fick i uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. Förslagen som de arbetat fram under projektet syftar främst till att skapa förändringar på en strukturell nivå och vilar på tre ben: Utbildnings- och forskningssatsningar, Förbättrad samverkan och Ökad kunskap. Rapporten Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens finns att laddas ned här.

Josef återkopplade också kring hur Swedsofts medlemmar har påverkat förslagen. Under uppdragets gång har Swedsoft vid två tillfällen bidragit med inspel, första gången genom Hur kan vi bli världsledande in digital spetskompetens? (2020) och med uppföljningen som togs fram i samband med Samling av mjukvarusverige, Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg (2021).

Ta del av hela presentationen här.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en