Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Som en del av Swedsoft Expert Network bjöd vi i veckan in till ett seminarium där vi följde upp projektet Digital Spetskompetens tillsammans med Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.

Under seminariet gav han en översikt av projektet som pågick från juni 2019 till oktober 2022 där Tillväxtverket tillsammans med Universitetskanslersämbetet fick i uppdrag att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och lång sikt. Förslagen som de arbetat fram under projektet syftar främst till att skapa förändringar på en strukturell nivå och vilar på tre ben: Utbildnings- och forskningssatsningar, Förbättrad samverkan och Ökad kunskap. Rapporten Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens finns att laddas ned här.

Josef återkopplade också kring hur Swedsofts medlemmar har påverkat förslagen. Under uppdragets gång har Swedsoft vid två tillfällen bidragit med inspel, första gången genom Hur kan vi bli världsledande in digital spetskompetens? (2020) och med uppföljningen som togs fram i samband med Samling av mjukvarusverige, Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg (2021).

Ta del av hela presentationen här.


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.