Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Idag är vi glada att få välkomna datavetenskap vid Karlstads universitet till Swedsoft. Institutionen erbjuder utbildning och forskning med tonvikt på distribuerade system och kommunikation (DISCO), sekretess och säkerhet (PriSec) och (Software Quality and Digital Modernisation) (SQuaD).

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, datavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU).

Forskningen inom datavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU) har byggts upp under mer än 20 år. I slutet av 1990-talet utvecklade CS en strategisk plan för att bygga upp forskningsdisciplinen.

Utifrån denna inledande plan har CS-forskningen utvecklats systematiskt. Flera framgångsrika projekt har haft en enorm positiv inverkan på CS-forskningsgruppens utveckling och har i hög grad format nuvarande CS-forskningsmiljö. CS har ökat gruppens akademiska rykte, utvidgat dess samarbetsnätverk, stärkt utbildningen, stöttat utvidgningen av doktorandprogrammet och gjort det möjligt att rekrytera nya begåvade medarbetare från hela världen, säger Bestoun.

Forskningen inriktad på olika aspekter av programvaruteknik

Forskningen inom SQuaD-gruppen är inriktad på olika aspekter av programvaruteknik. Målet är att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och anpassa kvalitetsegenskaperna hos långlivade mjukvarusystem så att sådana system kan underhållas och utvecklas mer effektivt. Detta inbegriper upptäckt av och åtgärder mot försämring av mjukvaruarkitektur och andra former av teknisk skuld, utformning och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system samt tekniker för kvalitetssäkring, t.ex. testning, för långlivade system. Forskarna vid SQuaD har också fokuserat mycket på AI-tekniker, inte bara för att lösa mjukvarutekniska problem, utan också för att tillämpa mjukvaruaspekter av AI för att konstruera stora system, fortsätter han.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedsoft?

Medlemskapet i Swedsoft ger olika möjligheter att interagera, dela idéer och samarbeta med företag från olika branscher, akademin, institut, organisationer och den offentliga sektorn. CS, i allmänhet, och SQuaD specifikt kommer att ha en utmärkt möjlighet att delta i evenemang, möten och workshops för att dela erfarenheter, idéer och samarbeta för att öka konkurrenskraften hos svensk programvara. Detta medlemskap kommer att ge ett stort mervärde för att stärka forskningen om utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster i regionen genom tvärvetenskaplig forskning mellan de tre forskningsområdena vid KaU, avslutar Bestoun.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en