Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Idag är vi glada att få välkomna datavetenskap vid Karlstads universitet till Swedsoft. Institutionen erbjuder utbildning och forskning med tonvikt på distribuerade system och kommunikation (DISCO), sekretess och säkerhet (PriSec) och (Software Quality and Digital Modernisation) (SQuaD).

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, datavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU).

Forskningen inom datavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU) har byggts upp under mer än 20 år. I slutet av 1990-talet utvecklade CS en strategisk plan för att bygga upp forskningsdisciplinen.

Utifrån denna inledande plan har CS-forskningen utvecklats systematiskt. Flera framgångsrika projekt har haft en enorm positiv inverkan på CS-forskningsgruppens utveckling och har i hög grad format nuvarande CS-forskningsmiljö. CS har ökat gruppens akademiska rykte, utvidgat dess samarbetsnätverk, stärkt utbildningen, stöttat utvidgningen av doktorandprogrammet och gjort det möjligt att rekrytera nya begåvade medarbetare från hela världen, säger Bestoun.

Forskningen inriktad på olika aspekter av programvaruteknik

Forskningen inom SQuaD-gruppen är inriktad på olika aspekter av programvaruteknik. Målet är att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och anpassa kvalitetsegenskaperna hos långlivade mjukvarusystem så att sådana system kan underhållas och utvecklas mer effektivt. Detta inbegriper upptäckt av och åtgärder mot försämring av mjukvaruarkitektur och andra former av teknisk skuld, utformning och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system samt tekniker för kvalitetssäkring, t.ex. testning, för långlivade system. Forskarna vid SQuaD har också fokuserat mycket på AI-tekniker, inte bara för att lösa mjukvarutekniska problem, utan också för att tillämpa mjukvaruaspekter av AI för att konstruera stora system, fortsätter han.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedsoft?

Medlemskapet i Swedsoft ger olika möjligheter att interagera, dela idéer och samarbeta med företag från olika branscher, akademin, institut, organisationer och den offentliga sektorn. CS, i allmänhet, och SQuaD specifikt kommer att ha en utmärkt möjlighet att delta i evenemang, möten och workshops för att dela erfarenheter, idéer och samarbeta för att öka konkurrenskraften hos svensk programvara. Detta medlemskap kommer att ge ett stort mervärde för att stärka forskningen om utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster i regionen genom tvärvetenskaplig forskning mellan de tre forskningsområdena vid KaU, avslutar Bestoun.


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras