Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Idag är vi glada att få välkomna datavetenskap vid Karlstads universitet till Swedsoft. Institutionen erbjuder utbildning och forskning med tonvikt på distribuerade system och kommunikation (DISCO), sekretess och säkerhet (PriSec) och (Software Quality and Digital Modernisation) (SQuaD).

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU).

Forskningen inom datavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU) har byggts upp under mer än 20 år. I slutet av 1990-talet utvecklade CS en strategisk plan för att bygga upp forskningsdisciplinen.

Utifrån denna inledande plan har CS-forskningen utvecklats systematiskt. Flera framgångsrika projekt har haft en enorm positiv inverkan på CS-forskningsgruppens utveckling och har i hög grad format nuvarande CS-forskningsmiljö. CS har ökat gruppens akademiska rykte, utvidgat dess samarbetsnätverk, stärkt utbildningen, stöttat utvidgningen av doktorandprogrammet och gjort det möjligt att rekrytera nya begåvade medarbetare från hela världen, säger Bestoun.

Forskningen inriktad på olika aspekter av programvaruteknik

Forskningen inom SQuaD-gruppen är inriktad på olika aspekter av programvaruteknik. Målet är att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och anpassa kvalitetsegenskaperna hos långlivade mjukvarusystem så att sådana system kan underhållas och utvecklas mer effektivt. Detta inbegriper upptäckt av och åtgärder mot försämring av mjukvaruarkitektur och andra former av teknisk skuld, utformning och utveckling av säkerhets- och integritetskritiska system samt tekniker för kvalitetssäkring, t.ex. testning, för långlivade system. Forskarna vid SQuaD har också fokuserat mycket på AI-tekniker, inte bara för att lösa mjukvarutekniska problem, utan också för att tillämpa mjukvaruaspekter av AI för att konstruera stora system, fortsätter han.

Vad är det som gjort att ni sökt medlemskap i Swedsoft?

Medlemskapet i Swedsoft ger olika möjligheter att interagera, dela idéer och samarbeta med företag från olika branscher, akademin, institut, organisationer och den offentliga sektorn. CS, i allmänhet, och SQuaD specifikt kommer att ha en utmärkt möjlighet att delta i evenemang, möten och workshops för att dela erfarenheter, idéer och samarbeta för att öka konkurrenskraften hos svensk programvara. Detta medlemskap kommer att ge ett stort mervärde för att stärka forskningen om utveckling av mjukvaruintensiva produkter, system och tjänster i regionen genom tvärvetenskaplig forskning mellan de tre forskningsområdena vid KaU, avslutar Bestoun.


Nyheter


Arbetskraftsinvandring – en webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts

NIS2 klubbat – ställer höga krav

Den 10 mars bjuder Swedsoft in till ett digitalt seminarium med Tommy Forsell, Försvarsdepartementet, på temat NIS2. NIS trädde i

Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,