Swedsoft om standardisering av AI

Tidigare i vår skickade Swedsoft in våra synpunkter på ett förslag till begäran från europeiska kommissionen om att utarbeta en standard för artificiell intelligens.

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om att utarbeta en standard för artificiell intelligens. Swedsoft har tagit del av förslaget och vår sammantagna starka rekommendation är att inte standardisera AI som teknik då det riskerar att kraftigt begränsa utvecklingen. Att idag standardisera AI medför stora risker för utvecklingen, och därmed EUs konkurrenskraft. Istället borde man fokusera på kvalitetssäkring av träningsdata.

Här kan du läsa och ladda ned Swedsofts remissvar (pdf).


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras