Swedsoft om standardisering av AI

Tidigare i vår skickade Swedsoft in våra synpunkter på ett förslag till begäran från europeiska kommissionen om att utarbeta en standard för artificiell intelligens.

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om att utarbeta en standard för artificiell intelligens. Swedsoft har tagit del av förslaget och vår sammantagna starka rekommendation är att inte standardisera AI som teknik då det riskerar att kraftigt begränsa utvecklingen. Att idag standardisera AI medför stora risker för utvecklingen, och därmed EUs konkurrenskraft. Istället borde man fokusera på kvalitetssäkring av träningsdata.

Här kan du läsa och ladda ned Swedsofts remissvar (pdf).


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail