Kategoriserade inlägg: Workshop

Workshop för integration

Av de 25 deltagande personerna fanns företag, offentlig sektor, arbetsförmedling och asylsökande representerade. Efter en presentation från Arbetsförmedlingen om de

Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för