Kategoriserade inlägg: Utlysningar

Öppen utlysning för innovationsprojekt

Den 27/4 öppnade CPSE-Labs 3:e utlysning för att stimulera utveckling av innovativa Cyberfysiska produkter och tjänster (där fysiska, inbyggda och

Internetfonden öppnar utlysning

Internetfonden

Varje projekt kan via Internetfonden söka upp till 399 000 kronor från IIS. Pengarna ska användas till projekt som främjar Internetutvecklingen

Sökbart – 4 000 000 till innovation

Denna utlysning är den tredje utlysning som det strategiska innovationsprogrammet genomför. Utlysningen riktar sig denna gång till genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt. Det går att

45 miljoner att söka för forskning

Den typiska sökanden för dessa program är en forskare eller utvecklingsingenjör som vill fördjupa sig och arbeta med ett projekt

Horizon 2020

Horizon 2020 – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Vinnova

Vinnova – http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/

ITEA3

ITEA3 – https://itea3.org/upcoming-events.html