Höstmöte med hur vi möter kompetensbehovet inom IT & mjukvara

Varmt välkommen till Swedsofts höstmöte 2017, med en eftermiddag om hur vi möter dagens och framtidens kompetensbehov.

Den 23 november 2017 håller Swedsoft årets höstmöte hos Volvo på Lindholmen i Göteborg.

Förmiddagen har vi höstmöte där vi diskuterar viktiga frågor för den serviceverksamhet och den föreningsverksamhet som Swedsoft bedrivet.

Eftermiddagen dedikerar vi åt utmaningarna och möjligheterna idag och i framtiden kring kompetensbehovet inom IT och mjukvaruutveckling. Till denna har vi bjudit in ett antal spännande initiativ och projekt som kommer berätta om deras arbete för att möta dessa utmaningar, uppdelat på huvudrubrikerna:

 • Trender och behov inom mjukvaruutveckling – Hur hänger vi med?
 • Nyanlända – hur utnyttjar vi möjligheterna bättre?
 • Barn och programmering – hur ser vi till att alla får grundläggande digital kompetens och kunskap om programmering?
 • Livslångt lärande – hur möter vi utmaningarna kring att säkerställa att alla kontinuerligt får lära nytt?

Efter presentationerna diskuterar vi gemensamt och i grupper kring vad vi kan göra.

Praktisk information

När: Torsdag 23 november
09:30-13:00 Höstmöte + lunch
13:00-17:00 Hur möter vi kompetensbehovet
Var: Volvo Group Trucks Technology, Götaverksgatan 10, Göteborg, hållplats Regnbågsgatan
Kostnad: Kostnadsfritt, men anmälan krävs.

Anmälan sker här, senast 17 nov kl 09:00.

Program – Thursday 23 November

09:00

Kaffe

Visa mermindre

Swedsoft Föreningsmöte

Bland annat förslag till ändringar av stadgar, andra beslutet.

Handlingar finns tillgängliga för nedladdning här.

Visa mermindre

Fika och mingel

Visa mermindre
09:30

Swedsoft Serviceverksamhet (medlemsmöte)

Bland annat om genomfört arbete under 2017, verksamhetsplan 2018, Budget 2018

Handlingar finns tillgängliga för nedladdning här.

Visa mermindre
12:00

Lunch

För deltagare på förmiddagen

Visa mermindre
13:00

Hur möter vi dagens och framtidens kompetensbehov inom IT och mjukvara?

Presentation av Swedsofts och andras projekt som är tänkta att belysa och hjälpa oss möta kompetensutmaningar

Introduktion, Gabriel Modéus, Generalsekreterare Swedsoft
Introduktion av eftermiddagen och kort om vad Swedsoft är och gör.

Visa mermindre

Trender och behov inom mjukvaruutveckling – Hur hänger vi med?

Livslånga lärandet – trender, utmaningar och behov inom mjukvaruutveckling, Stefan Andersson, ordförande Swedsoft
Ordförande Stefan Andersson presenterar en ny rapport som Swedsoft släpper kring livslångt lärande och alla aktörers olika roll i att få detta ekosystem att fungera. Stefan presenterar även kort olika trender, utmaningar och behov som vi ser inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling som vidare aktualiserar ämnet.

IT-kompetensbristen – Den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens
Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Den 22 november släpper IT&Telekomföretagen en rapport om IT-kompetensbristen och vad som krävs för att vi ska bli bäst i världen på digitalisering. Baserat på att Sverige har goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att vara bäst i världen på digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.

Nuläge och framtid inom mjukvaruutveckling, Gabriel Modéus, generalsekreterare Swedsoft, och Niklas Lindhardt, vice ordf Swedsoft
Tillsammans med SCB driver Swedsoft, Blekinge tekniska högskola och CaptureInnovation ett Vinnovafinansierat projekt om att ta fram statistik kring nuläge och framtida behov inom mjukvaru- och mjukvarusystemutveckling. Projektet, dess status och dess mål presenteras.

Visa mermindre

Nyanlända – hur utnyttjar vi möjligheterna bättre?

Dra nytta av all kompetens – att integrera nyanlända mjukvaruutvecklare, Niklas Lindhardt, partner CaptureInnovation och vice ordförande Swedsoft
CaptureInnovation driver ett pilotprojekt som stöttas av bland annat Swedsoft kring hur man kan hitta, certifiera och integrera nyanlända mjukvaruutvecklare. Detta projekt med dess utmaningar och möjligheter presenteras i denna del.

Att samarbeta i en region för att få in nyanlända kompetenser, Eddie Freij, vd Softwerk
Softwerk har engagerat sig i att träffa nyanlända utvecklare och när man hittat personer med relevant kompetens, men som man inte själv haft möjlighet att anställa, har man i ett regionalt nätverk hjälpt till med att förmedla kontakt för att få ut dessa personer i arbete. Eddie berättar om hur de arbetar i regionen med detta.

Att tillvarata nyanländas kompetens och påskynda introduktionen till arbetsmarknaden, Anna Jivén, koordinator Göteborgsregionen, Jobbsprånget, IVA
Jobbsprånget är ett nationellt praktikprogram som erbjuder fyra månaders praktik till nyanlända akademiker. Syftet med programmet är att tillvarata kompetensen och påskynda introduktionen till den svenska arbetsmarknaden. Genom praktiken skapas nya kontakter, förutsättningar för validering av kompetens och möjligheten att fylla kompetensgap hos arbetsgivaren med resurser som idag står utanför arbetsmarknaden.

Visa mermindre

Barn och programmering – hur ser vi till att alla får grundläggande digital kompetens och kunskap om programmering?

Skolans digitalisering – Trippel Helix Nationell samling för skolans digitalisering, Fredrik Heintz, projektledare för projektet och universitetslektor på Linköpings universitet
Swedsoft, Linköpings universitet och Linköpings kommun driver det Vinnovafinansierade projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering som runt om i landet har arrangerat workshops kring digitaliseringen av skolans och varit involverade mot Skolverkets framtagandet av IT-strategi för skolans digitalisering. Presentation av mål, syfte och resultat av projektet som avslutas vid nyår.

Hur inspirerar vi barn till att prova på programmering och digitalt skapande?, Sandra Svensson, volontär, Kodcentrum
Kodcentrum är en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande. Föreningen arbetar för att alla barn ska få möjlighet att prova på, inspireras och utforska den digitala världens möjligheter oavsett bakgrund, skola eller tillgång till förkunskap och digital teknik. Detta gör de bland annat via kodstugor i 8 städer i Sverige samt via sajten Kodboken.se. Sandra presenterar Kodcentrums arbete och hur vi på olika sätt kan vara delaktiga i det arbetet för att skapa så bra förutsättningar för barn och unga som möjligt.

Visa mermindre

Fika

Visa mermindre

Livslångt lärande – hur möter vi utmaningarna kring att säkerställa att alla kontinuerligt får lära nytt?

Hur vi stärker och möjliggör det livslånga lärandet på avancerad nivå? Olle Vogel, KK-stiftelsen

KK-stiftelsen finansierar forskning och utbildning som sker i samverkan med näringslivet, för att stärka Sveriges konkurrenskraft.  I satsningen Expertkompetens stöds utveckling av flexibla utbildningar för yrkesverksamma. Satsningen bygger på att knyta samman forskningsområden vid lärosäten med utvecklingsområden i näringslivet. Vi får höra vad stiftelsen vill med satsningen och vilka lärdomar som dragit dragits rörande kursutveckling och kursgenomförande i samverkan med näringslivet.  Därefter presenteras några av de finansierade projekten:

 • Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt, Diana Unander Nordle, Linnéuniversitetet
 • PROMPT – Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling, Stefan Eck, Mälardalens högskola mfl
 • Diagnos på distans – online engineering på mastersnivå, Blekinge tekniska högskola m.fl., Lars Håkansson, professor, Linnéuniversitet och Sven Johansson, Blekinge tekniska högskola
 • ProdEx – Expert i produktionsteknik, Gunnar Bolmsjö, professor, Högskolan Väst
Visa mermindre

Hur möter vi alla dessa utmaningar? Vad kan vi göra tillsammans?

Vad inspirerar mig och vad ser jag framför mig?
Lär känna andra i mindre grupper och diskutera utifrån några frågeställningar hur vi kan gå framåt nu. Vad har du för idéer?

 • Vad kan våra organisationer göra?
 • Vad bör samhället satsa på?
 • Vad tycker vi Swedsoft kan utveckla?
 • Vad tar vi med oss hem av detta?

Sammanfattning av diskussionerna och avslut.

Visa mermindre
17:00

Slut

Visa mermindre