Skolans digitalisering: Från IT-strategi till verksamhetsförändring?

Skolan står inför en stor utmaning. Skolverket har på regeringens uppdrag tagit fram förslag till nationella IT-strategier och ny läroplan för grundskolan där digital kompetens och programmering ingår. Nu gäller det att gå från strategi till konkreta resultat i skolverksamheten.

För att stötta denna process bjuder Trippel Helix in till workshop i Stockholm, Malmö och Göteborg för att diskutera utmaningar, möjligheter och goda exempel kring skolans digitalisering. Syftet är att samla in förslag och synpunkter från skola, akademi och näringsliv om hur vi tar oss från strategi till konkret verksamhetsförändring.

Detta är en fortsättning på förra årets workshops då vi tillsammans med Skolverket besökte olika platser i Sverige för att ge input till IT-strategierna.

Målgruppen är personer från skola, såsom lärare, rektorer och skolledare, akademi, såsom forskare, datavetare och lärarutbildare, samt näringslivet.

Var: Malmö Högskola, Orkanen, rum D138, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
När: 15 mars 09:30-16:00
Anmälan sker här, senast den 7 mars.


Om projektet Trippel Helix – Nationell Samling för skolans digitalisering

Målet med projektet är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar handlingsplan koordinerad med Skolverkets kommande IT-strategi och som driver på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den.

Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen (dvs samverkan mellan näringsliv, akademi och skola) kommer projektet att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att:
Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att använda digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och fortsatt aktiv kunskapsinhämtning.

Läs mer om projektet och de rapporter som tagits fram här.

Program – Wednesday 15 March

09:30

Fika och registrering

Visa mermindre
10:00

Introduktion

  • Skolverkets förslag till nationell IT-strategi och ny läroplan
  • SKLs syn på möjligheter och utmaningar kring skolans digitalisering
Visa mermindre
11:30

Lunch

Visa mermindre
12:30

Inspiration om hur vi skapar verksamhetsförändring

Visa mermindre
13:00

Gruppdiskussioner – Hur går vi från strategi till verksamhetsförändring?

  • Vilka utmaningar finns för att få till verksamhetsförändring?
  • Hur kan man möta dessa utmaningar?
Visa mermindre
15:00

Avslutande diskussioner och sammanfattning

Visa mermindre
16:00

Slut

Visa mermindre