Samling av mjukvarusverige

Mjukvara är av stor vikt inom alla branscher i Sverige. Det finns en mängd olika organisationer som arbetar inom området. Detta är en uppföljning och vidareutveckling av förra årets event där vi förhoppningsvis kommer ha ytterligare deltagare.

Huvudsyftet med denna workshop är att öka kännedomen om varandra, med förhoppningen om att detta ska kunna skapa nya samarbeten och konstellationer som stärker mjukvaruindustri och forskning i Sverige. Specifikt kommer vi på denna samling fokusera på goda exempel på koncept för framgångsrika industri-akademisamarbeten samt hur vi bäst kan möta utmaningar för dessa organisationer framöver.

Tillsammans är vi starkare och har bättre förutsättningar för att få och driva projekt med komplexa frågeställningar och skapa ett bättre digitaliserat Sverige.

Inbjudna till workshopen är specifikt utvalda centrala personer för de större företags- och akademisammanslutningarna i Sverige, intressenter på detta område samt Swedsofts medlemmar. Totalt är det cirka 50 organisationer. 

Vill du delta men saknar inbjudan? Hör av dig till oss på info@swedsoft.se och berätta varför du skulle vilja vara med på workshopen.

Program – Wednesday 01 February

09:30

Mingel och fralla/dryck

Visa mermindre
10:00

Introduktion

Upplägg på dagen
Kort presentation från deltagarna
Summering från förra mötet och vad som hänt senaste året

Visa mermindre
10:45

Kort presentation från utvalda deltagande center/organisationer

Vad de gör, vad de vill uppnå och behov av samverkan i Sverige. Prioriterade att presentera är de organisationer där större förändringar skett under året samt de som inte var med förra gången.

Visa mermindre
11:30

Lunch

Visa mermindre
13:00

Best praxis – några samarbetsformer och framgångsrika idéer på hur man driver centrumbildning

Du är välkommen med en kortare presentation där du berättar någon bra metod ni har.

Visa mermindre
14:00

Paus

Visa mermindre
14:30

Hur skall vi tackla några av våra stora utmaningar – temadiskussioner med summering

Visa mermindre
16:00

Nästa steg och summering av dagen

Visa mermindre
16:30

Avslut

Visa mermindre