Samling av mjukvarusverige 2019

Sedan 2016 har Swedsoft arrangerat Samling av mjukvarusverige, en årlig träff med olika aktuella teman med syfte att stärka Sverige inom mjukvaruutveckling. Förra året bjöd vi in till en dag där vi gav input till Digitaliseringsrådet, resultaten från denna dag har bland annat bidragit till deras rapporter.

Till 2019 års Samling av mjukvarusverige bjuder vi in representanter från olika organisationer för att lyfta vilka trender som påverkar svensk mjukvaruutveckling som de ser som viktiga. Resultaten från denna dag blir grunden till en kommande rapport från Swedsoft om vilka trender, utmaningar och möjligheter vi ser för Sverige och bolag verksamma i Sverige inom mjukvaruutveckling.

Vilka deltar på dessa träffar?

På träffarna möts särskilt inbjudna beslutsfattare från stora och små bolag, Swedsofts medlemmar, myndigheter, lärosäten och ideella organisationer.

Då vi bara välkomnar en person från respektive organisation skapas en dynamik med många spännande idéer.

Varför ska jag delta?

  • Ett unikt nätverk av beslutsfattare från hela Sverige som samlas. Historiskt har vi sett flera spännande samarbeten som tagit sin start genom de möten som skett under Samling av mjukvarusverige.
  • Påverka vad vi som nationell förening för mjukvara lyfter i olika sammanhang så som i Riksdagen.

Vill du delta men saknar inbjudan?

Kontakta Gabriel Modéus om du är intresserad av att delta men inte har fått en inbjudan.

Praktisk information

När: onsdag 6 feb 10-16
Var: Ideon, Hus Beta, Lund
Anmälan: Senast den 20 dec genom utskickad länk.