Kalender

En viktig uppgift för Swedsoft är att förmedla information och tipsa om konferenser, seminarier och andra event inom området.

De event som Swedsofts arrangerar eller medarrangerar, har vi samlat i en lista för framförallt våra medlemmar. Andra event som är relevanta för Swedsoft listas i en separat lista.

Kontakta oss gärna med tips på fler event.