Swedsofts event

Lindholmen Software Development Day

Temat för årets konferens är Software for Sustainability. Det finns nu möjlighet att skicka in förslag på presentationer för konferensen

Digitalt Göteborg

28 oktober 2021

Plats Göteborg

Höstmöte 2021

Mer information kommer.

Lund

11 november 2021

Tid 10:30-12:00

Software Technology Exchange Workshop, STEW 2021

Nätverkskonferensen Software Technology Exchange Workshop (STEW), är en årlig konferens, som anordnats sedan 2012 för att skapa utbyte mellan industri,

Lund

11 - 12 november 2021

Plats Ideon Science Park, Lund