Swedsofts event

Vårmöte med Best of Swedsoft (and friends)

Den 10 april är det dags för årets vårmöte/årsmöte med efterföljande seminarium. I år är vi inbjudna till vår medlem

Göteborg

10 april 2019

Plats SKF
Kristinedal (Forum) , Byfogdegatan 4, Göteborg
Karta: https://goo.gl/maps/GRjx7LCT2bK2
(notera att man inte skall till SKFs huvudkontor utan Kristinedal är numera mer allmänt känt som Kristinedal Träningscenter, Forum ligger i anslutning till det. Närmsta större hållplats är Gamlestadstorget, därifrån ca 5-7 min gång. Finns tillgång till Parkering in anslutning till Kristinedal).
Tid 10-17

Lindholmen Software Development Day

Mer information kommer snart.

Göteborg

24 oktober 2019

Plats Lindholmen, Göteborg

Höstmöte

Mer information kommer senare.

Lund

13 november 2019

Software Technology Exchange Workshop, STEW, 2019

Welcome to this year’s Swedsoft conference, the eight annual Software Technology Exchange Workshop (STEW). This year’s conference theme is Connected

Lund

13 - 14 november 2019

Plats Lund
Tid Preliminary
Nov 13th:
Autumn meeting: 13:00-14:30
Conference: 14:30-17:30
Dinner starting 18:30

Nov 14th: 09:00-16:30