Medlemmar

Swedsofts medlemmar består av organisationer från näringsliv med stora som små bolag från olika branscher, akademi, institut, organisationer och offentlig sektor. Läs mer om medlemskap och skicka in er medlemsansökan redan idag.

Medlemmar i Swedsoft

Ideon Science Park
T2 Data
Xios/3