Pressmaterial – Den programmeringsbara ekonomin


Här hittar du pressmaterial till Swedsofts rapport Den programmeringsbara ekonomin.

Den programmeringsbara ekonomin - rapport

Den programmeringsbara ekonomin PDF Ladda ner

Grafik

Framsida - Den programmeringsbara ekonomin JPG Ladda ner

Grafer - Den programmeringsbara ekonomin

1 - Hur stor andel av företagen har mjukvaruutveckling i sin verksamhet? JPG Ladda ner
2 - Mjukvaruutveckling i olika delar av näringslivet JPG Ladda ner
3 - Mjukvaruutveckling i olika branscher JPG Ladda ner
4 - Mjukvaruutveckling i företag av olika storlek JPG Ladda ner
5 - Mjukvaruanvändning i företag som inte utvecklar egen mjukvara JPG Ladda ner
6 - Mjukvaruanvändning hos företag utan egen mjukvaruutveckling fördelat på storleksklasser JPG Ladda ner
7 - Mjukvaruanvändning hos företag utan egen mjukvaruutveckling uppdelat på olika sektorer JPG Ladda ner
8 - Olika typer av mjukvaruutveckling JPG Ladda ner
9 - Mjukvaruutvecklingens karaktär i företag av olika storlek JPG Ladda ner
10 - Olika typer av mjukvaruutveckling i olika sektorer JPG Ladda ner
11 - Mjukvaruutvecklingens roll i företagets verksamhet JPG Ladda ner
12 - Mjukvaruutvecklingens roll i företag av olika storlek JPG Ladda ner
13 - Mjukvaruutvecklingens roll i olika sektorer JPG Ladda ner
14 - Mjukvaruutvecklande företags expansionsplaner JPG Ladda ner
15 - Olika typer av expansionsplaner JPG Ladda ner
16 - Mjukvaruutvecklande företags expansionsplaner JPG Ladda ner
17 - Hantering av teknisk infrastruktur JPG Ladda ner
18 - Teknisk infrastruktur i företag av olika storlek JPG Ladda ner
19 - Hantering av teknisk infrastruktur inom olika sektorer JPG Ladda ner
20 - Mjukvarans ekosystemberoende JPG Ladda ner
21 - Automatiseringsgrad idag och om 3-5 år JPG Ladda ner
22 - Företagets största kompetensbehov kommande 3-5 år JPG Ladda ner
23 - Fördelning av kompetensprioriteringar på 3-5 års sikt mellan företag av olika storlek JPG Ladda ner
24 - Fördelning av kompetensprioriteringar kommande 3-5 år per sektor JPG Ladda ner
25 - Skillnader i fördelning av kompetensprioriteringar på 3-5 års sikt mellan olika mjukvaruutvecklande företag JPG Ladda ner
26 - Vilken typ av mjukvarurelaterad kompetens prioriterades högst i det senaste årets rekryteringar till företaget? JPG Ladda ner
27 - Prioriterade mjukvarukompetenser vid senaste årets rekryteringar i företag av olika storlek JPG Ladda ner
28 - Prioriterade mjukvarukompetenser vid senaste årets rekryteringar för olika typer av mjukvaruutvecklande företag JPG Ladda ner
29 - Prioriterade kompletterade kompetenser JPG Ladda ner
30 - Prioriterade kompletterande förmågor JPG Ladda ner
31 - Kompetensutveckling av nyanställda mjukvaruutvecklare JPG Ladda ner
32 - Kompetensutveckling av nyutexaminerade, nyanställda mjukvaruutvecklare JPG Ladda ner
33 - Kompetensutveckling för nyutexaminerade, nyanställda mjukvaruutvecklare i olika typer av mjukvaruutvecklande företag JPG Ladda ner
34 - Behov av löpande kompetensutveckling av personal med teknisk kompetens JPG Ladda ner
35 - Kompetensutveckling av teknisk personal i olika typer av mjukvaruutvecklande företag JPG Ladda ner
36 - Olika typer av kompetensutveckling (Företag som har egen personal som utvecklar mjukvara) JPG Ladda ner
37 – Olika typer av kompetensutveckling (Företag som utvecklar mjukvara genom inhyrd personal) JPG Ladda ner