Taggade inlägg: Forskning

Sökbart – 4 000 000 till innovation

Denna utlysning är den tredje utlysning som det strategiska innovationsprogrammet genomför. Utlysningen riktar sig denna gång till genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt. Det går att

45 miljoner att söka för forskning

Den typiska sökanden för dessa program är en forskare eller utvecklingsingenjör som vill fördjupa sig och arbeta med ett projekt