Taggade inlägg: Trippel Helix

Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för

Innovationer är en global utmaning

Global utmaning

Eftersom där är en global utmaning så är samarbete mellan branscher, industri och akademi och mellan länder en viktig källa