Taggade inlägg: voices of Swedsoft

Framtiden

Höstmötet är ett tillfälle för reflektion och tillbakablick, men även för framåtblick. Under höstmötet diskuterades Swedsofts verksamhetsplan och dess mål

Voices of Swedsoft – program

Vi kommer får höra medlemmar från så väl näringsliv som akademi tala om hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de

Tala på ”Voices of Swedsoft”?

Under seminariet välkomnar vi några av Swedsofts medlemmar att presentera hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de fokuserar på,