Vad har hänt och vad är på gång just nu?

Få en inblick i vad som hänt i Swedoft sedan våren och vad som händer just nu.

Hösten har äntligen dragit igång om än fortsatt i lite annorlunda format än vanligt. Året 2020 blev, som vi alla vet, inte som väntat och likt alla andra har vi ställt om. Här kommer en inblick i vad som hänt sedan i somras och vad som är på gång just nu i Swedsoft.

Rapport med unik statistik

Woman with smart phone on public transportationI augusti lanserade Swedsoft rapporten ”Den programmeringsbara ekonomin” som innehåller unik statistik som tagits fram tillsammans med SCB för att belysa vikten av mjukvara för svenska företag och deras behov av mjukvarukompetens. Ett extra fokus har lagts på att skapa underlag till lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma. Statistiken visar att nästan alla svenska företag i någon utsträckning använder mjukvarubaserade produkter eller tjänster, trots detta är det endast ungefär en femtedel som utvecklar sin egen mjukvara. Rapportens resultat visar också att efterfrågan på kompetens inom programmering och mjukvaruutveckling är bred och varierad.

Konferenser och event

Christian Levin talar på konferensen Cyber security in a complex worldUnder våren och hösten har vi genomfört ett antal digitala event. Den 1 september höll Swedsoft tillsammans med vår medlem Scania konferensen Cyber security in a complex world. Det digitala evenemanget var fullt av inspirerande talare från olika organisationer som generöst delade sina erfarenheter om hur man hanterar de komplexa aspekterna kring cybersäkerhet.

I höst kommer vi, samtidigt som vi genomför webinarier, försiktigt att återgå till fysiska träffar så som ett möte med SÄPO. Vi kommer även att arrangera konferensen Software Technology Exchange Workshop – STEW 2020, som fysisk konferens den 18-19 November i Halmstad. STEW är sedan 2012 Swedsofts årliga konferens för att skapa utbyte mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor inom mjukvara. Årets tema är Data for software development. STEW är en speciell konferens i nätverkandet, få konferenser innehåller så mycket interaktivitet mellan talare-publik och inte minst publik-publik. Varje år vittnar deltagare om nya samarbeten och diskussioner som kommit ur konferensen. Vi har självklart genomfört anpassningar, såsom begränsat antal deltagare och stora avstånd, för att anordna den på ett säkert sätt för våra deltagare.

Kurser för yrkesverksamma

I dessa tider är det många som vill passa på att kompetensutveckla, samtidigt som det finns begränsade resurser för detta mer än tid. Vi har därför tillsammans med medlemmar satt ihop en lista med fria kurser och föreläsningar som är tillgängliga för yrkesverksamma. Som yrkesverksam kan du även hitta kursinformation på learning4professionals.se. Denna kursplattform har skapats genom ett unikt samarbete mellan fyra lärosäten (Högskolan Väst, Linnéuniversitet, Mälardalens högskola och Örebro universitet), Swedsoft och Teknikföretagen. Missa inte heller att du på Swedsofts YouTube-kanal hittar inspelningar och inspiration från tidigare webinarier.

Vad händer framåt?

Talare och deltagare på STEW 2019 Vi fortsätter planera framåt, både för digitala seminarium i närtid och för att träffas igen fysiskt. Den 8 oktober är det Lindholmen Software Development Day (Göteborg) som i år genomförs digitalt. Den 13 oktober har Swedsofts medlemmar möjligheter att delta på ett möte där SÄPO informerar och diskuterar kring hotbilden mot svenska mjukvaruföretag (Stockholm). Årets höstmöte är den 18 november i Halmstad som följs av STEW den 18-19 november. Den 15 december kan du delta på webinariet: Privacy-by-Design Statistics.

Avslutningsvis vill vi passa på att berätta att vi i maj gjorde en liten omstrukturering. Vi är nu därför tre personer, Gabriel, Teresia och Anna, som arbetar med Swedsoft på Teknikföretagens Branschgrupper, där Swedsoft har sitt kansli.

Vi hoppas du hittar information och aktiviteter som kan intressera dig och ser fram emot möjligheten att mötas, digitalt eller fysiskt, under hösten! Prenumererar du inte ännu på vårt öppna (och kostnadsfria) nyhetsbrev? Anmäl dig till Swedsofts nyhetsbrev idag.


Nyheter


Det behövs en nationell sammanhållen strategi för mjukvara

I inspelet presenteras åtta förslag inom områdena kompetensutveckling för yrkesverksamma, studentrekrytering och återväxt till högskoleutbildningen, forskning och innovation i samverkan.

Samling av mjukvarusverige 2021!

För sjätte året i rad samlade Swedsoft viktiga aktörer för svensk mjukvaruutveckling för den årliga workshopen Samling av mjukvarusverige. Fokus

STEW 2020 participants screenshot

STEW 2020 – fantastiska diskussioner, nya kontakter och intressanta presentationer

STEW 2020 organiserades tillsammans med medarrangörerna bland Swedsofts medlemmar, Scania, Halmstad University, AB Volvo, Teknikföretagen, Saab, Blekinge Tekniska Högskola, Malmö

STEW last days to register_person writing code screens _ data for software development

STEW – sista dagarna att registrera dig

Detta är en sammanfattning av den engelska artikeln. Fredagen den 15 januari är sista dagen att registrera sig för STEW