STEW 2022: En nätverkskonferens med fokus på kunskapsutbyte

Den 15 november bjuder vi in dig att delta i en nätverkskonferens med fokus på kunskapsutbyte. Årets Software Technology Exchange Workshop, STEW 2022 arrangeras i Stockholm och är fylld med flera intressanta presentationer på temat The release is not the end – mastering the software lifecycle.

Detta är en sammanfattning av den engelska artikeln som du kan läsa här.

Swedsoft har träffat två av våra talare, Cristina Tanase, Spotify and Adha Hrusto, System Verification för att tala om deras presentationer på årets STEW 2022.

Stimulerar nya samarbeten

På STEW vill vi göra forsknings- och projektresultat synliga och tillgängliga för att stimulera nya samarbeten inom mjukvaruteknik. För att uppnå detta lägger vi stort fokus på möjligheten att nätverka och att skapa möjligheter för deltagarna att träffa nya människor från olika branscher, akademi och offentlig sektor. Vi gör detta genom att arrangera flera pauser, hålla det maximala antalet deltagare begränsat och ej att förglömma, genom den årliga STEW-middagen på kvällen.


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras