STEW 2022: En nätverkskonferens med fokus på kunskapsutbyte

Den 15 november bjuder vi in dig att delta i en nätverkskonferens med fokus på kunskapsutbyte. Årets Software Technology Exchange Workshop, STEW 2022 arrangeras i Stockholm och är fylld med flera intressanta presentationer på temat The release is not the end – mastering the software lifecycle.

Detta är en sammanfattning av den engelska artikeln som du kan läsa här.

Swedsoft har träffat två av våra talare, Cristina Tanase, Spotify and Adha Hrusto, System Verification för att tala om deras presentationer på årets STEW 2022.

Stimulerar nya samarbeten

På STEW vill vi göra forsknings- och projektresultat synliga och tillgängliga för att stimulera nya samarbeten inom mjukvaruteknik. För att uppnå detta lägger vi stort fokus på möjligheten att nätverka och att skapa möjligheter för deltagarna att träffa nya människor från olika branscher, akademi och offentlig sektor. Vi gör detta genom att arrangera flera pauser, hålla det maximala antalet deltagare begränsat och ej att förglömma, genom den årliga STEW-middagen på kvällen.


Nyheter


Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med