Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Idag släpper Swedsoft en rapport om hur Myndigheten för Yrkeshögskolan kan bidra till ett livslångt lärande. Rapporten är ett resultat av årets Samling av Mjukvarusverige där Swedsoft blev ombedd av Myndigheten för yrkeshögskolan att ge feedback på detta.

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande har Swedsoft, med stöd av ChatGPT, sammanställt alla kommentarer och förslag som input till myndigheten.

De huvudfrågeställningar grupperna diskuterade var:

  • Hur påverkar AI branschen?
  • Vad blir påverkan på framtidens kompetensbehov?
  • Vad blir konsekvenserna av AI för den gröna omställningen?
  • Vilka mjukvarukompetenser kommer behövas för framtidens arbetsliv?
  • Vilken roll spelar utbildningssektorn i att tillgodose kompetensbehovet?

I rapporten sammanfattar vi gruppernas inspel, vilka bland annat lyfter att:

  • Undvika restriktioner på forskning inom artificiell intelligens med betoning på vikten av en balanserad syn på teknologiska framsteg. Behovet av hållbar utveckling understryks och källkritik i automatiserade verksamheter.
  • Framtidens kompetensbehov kommer att påverkas av både tekniska och individuella faktorer, och en medveten strategi krävs för att säkerställa en hållbar utveckling av arbetslivet i en automatiserad värld.
  • En grundläggande förståelse av programmering är i framtiden viktig, särskilt för att underhålla och hantera kod även när avancerade AI-verktyg används. Etik och regleringar inom AI bör vara en grundläggande komponent i framtida utbildningar.

Rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande finns nu tillgänglig för nedladdning.


Nyheter


Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Swedsoft om framtidens yrkeshögskola

Utredningen med titeln ”Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar” (SOU 2023:31) har under perioden 2022 till 2023 bedrivits med