Kategoriserade inlägg: Statistik om mjukvaruutveckling

Status på projektet om mjukvarustatistik

Under våren har projektet genom workshops runt om i landet sammanställt en behovsbild över vilken data svenska företag och organisationer

En dag om framtiden

Vårmöte Vårmötet var uppdelat i två delar; en om föreningsverksamheten (föreningsmöte) och en om den serviceverksamhet som föreningens har via