Taggade inlägg: Lindholmen

Framtiden

Höstmötet är ett tillfälle för reflektion och tillbakablick, men även för framåtblick. Under höstmötet diskuterades Swedsofts verksamhetsplan och dess mål

Voices of Swedsoft – program

Vi kommer får höra medlemmar från så väl näringsliv som akademi tala om hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de

Rapport från workshops om skolans digitalisering

Syftet med workshoparna var att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets styrdokument avseende