Sveriges skolor ska bli mer digitala

Idag har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att göra skolan mer digitaliserad.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”it som pedagogiskt verktyg fortfarande [är] ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet”.

Tanken är att detta program ska hjälpa lärare att bli bättre på att utnyttja digital teknik i sin undervisning i grund- och gymnasieskolan. Programmet syftar även till att hitta metoder för hur det administrativa arbetet kan underlättas med hjälp av IT. Till Dagens Nyheter säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att man genom det vill ”ge lärare och rektorer mer tid till sitt huvuduppdrag”.

Till detta arbete har Skolverket 19 miljoner i höst, 139 miljoner för 2016 och från 2017 årligen 140 miljoner kronor.

Swedsoft välkomnar denna satsning från regeringen. Vi ställer gärna upp, med hjälp av våra medlemmar och vårt nätverk, och bidrar till både innehållet och genomförandet av denna satsning.

Läs mer på NyTeknik och hos Sveriges Radio.

Bild av Lucélia Ribeiro, licensierad under CC BY-SA 2.0.


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts