Sveriges skolor ska bli mer digitala

Idag har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att göra skolan mer digitaliserad.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”it som pedagogiskt verktyg fortfarande [är] ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet”.

Tanken är att detta program ska hjälpa lärare att bli bättre på att utnyttja digital teknik i sin undervisning i grund- och gymnasieskolan. Programmet syftar även till att hitta metoder för hur det administrativa arbetet kan underlättas med hjälp av IT. Till Dagens Nyheter säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att man genom det vill ”ge lärare och rektorer mer tid till sitt huvuduppdrag”.

Till detta arbete har Skolverket 19 miljoner i höst, 139 miljoner för 2016 och från 2017 årligen 140 miljoner kronor.

Swedsoft välkomnar denna satsning från regeringen. Vi ställer gärna upp, med hjälp av våra medlemmar och vårt nätverk, och bidrar till både innehållet och genomförandet av denna satsning.

Läs mer på NyTeknik och hos Sveriges Radio.

Bild av Lucélia Ribeiro, licensierad under CC BY-SA 2.0.


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.