Sveriges skolor ska bli mer digitala

Idag har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att göra skolan mer digitaliserad.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att ”it som pedagogiskt verktyg fortfarande [är] ett utvecklingsområde för många lärare och tillgången till och användningen av it i olika ämnen varierar över landet”.

Tanken är att detta program ska hjälpa lärare att bli bättre på att utnyttja digital teknik i sin undervisning i grund- och gymnasieskolan. Programmet syftar även till att hitta metoder för hur det administrativa arbetet kan underlättas med hjälp av IT. Till Dagens Nyheter säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) att man genom det vill ”ge lärare och rektorer mer tid till sitt huvuduppdrag”.

Till detta arbete har Skolverket 19 miljoner i höst, 139 miljoner för 2016 och från 2017 årligen 140 miljoner kronor.

Swedsoft välkomnar denna satsning från regeringen. Vi ställer gärna upp, med hjälp av våra medlemmar och vårt nätverk, och bidrar till både innehållet och genomförandet av denna satsning.

Läs mer på NyTeknik och hos Sveriges Radio.

Bild av Lucélia Ribeiro, licensierad under CC BY-SA 2.0.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en