Krönika: Föreningslivets betydelse för ledarskap och Sveriges förmåga att bygga komplexa system

Föreningslivets vacklande hälsa har varit i fokus i några tidningsartiklar på sistone, bl.a. i DN.

I korthet beskriver artiklarna hur antalet medlemmar och engagerade personer minskar hos politiska föreningar, idrottsföreningar, scouter m.fl.

En aspekt som inte brukar vara med i artiklarna men som man kan reflektera över är föreningslivets betydelse för Sverige och svenska företag.

Föreningslivet som jag ser det är vår främsta ledarskapsskola.

Vi kan vara stolta i Sverige över att ha relativt många personer som är duktiga ledare och projektledare. Något som bidrar till en plattare organisation, fler personer som är involverade i besluten och en förmåga att göra mer komplexa produkter och system eftersom man kan bryta upp komplexa frågeställningar och produkter i mindre delprodukter.

Som land utmärker vi oss idag gentemot andra länder genom att göra väldigt många av de mest komplicerade produkter som finns, det kan vara stridsflygplan, telekomsystem, bilar och dylikt.

Att vi fortsätter att utveckla många ledare är centralt för Sverige.

Att t.ex. vara tränare är ingen lätt uppgift.

Tänkt dig att leda en grupp personer som till och med betalat för att vara där mot ett mål över tid där vem som helst enkelt kan hoppa av om man inte trivs. Det är i flera fall tuffare än i arbetslivet och det är många som ställs inför den utmaningen redan i tidiga tonåren.

Kan det vara så att svensk koncensuskultur har skapats här?

….och vad händer med den och vår förmåga att skapa komplexa produkter på sikt om föreningslivet urholkas?

Vad behöver ändras? Behöver verksamheten förändras så man även erbjuder t.ex. drop-in fotboll och innebandy i den lokala klubben? Behöver man stötta föreningarna till att lära mer av de goda exempel som ändå finns som t.ex. Missing people. Jag tycker att myndigheter och riksföreningar behöver tänka mer nytt på detta område och gå utanför dagens verksamhet! En kraftsamling behövs!

Utvecklingen det senaste decenniet har inte gått åt rätt håll och ett starkt föreningsliv bidrar till ett starkt Sverige på många plan!

Tor Ericson
Ledamot Swedsoft styrelse
Styrelseordförande ICES
Chef inom inbyggda system på ÅF

Bild:
Foto: fotbollsspelande barn Maria Tigerschiöld licensierad under CC BY-SA 3.0
Foto: scouter – public domain


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.