Trippel Helix

Trippel Helix – Rapport från workshop med Skolverket 13 jan

Den 13 januari hölls den första workshopen inom projektet Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering. Nu har projektgruppen sammanställt vad som kommit ur denna workshop.

I höstas initierade Swedsoft projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering. Den första workshopen inom projektet hade som syfte att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets kommande IT-strategier. Cirka 100 representanter från skola, akademi (utbildningsvetenskap och datavetenskap) och näringsliv samlades på Teknikföretagen, där Swedsoft har kansli, i Stockholm och genomförde en engagerad heldagsworkshop med många bra diskussioner och viktiga synpunkter.

Efter detta har projektgruppen som består av projektledare Fredrik Heintz, Linköpings Universitet, Linnéa Stenliden, Linköpings Universitet, Jessica Vesterlund, Linköpings kommun, och Stefan Andersson, SAAB och ordförande i Swedsoft, satt ihop en sammanfattande rapport. Denna rapport finns nu tillgänglig för fri nedladdning.

Nästa steg i projektet är imorgon, 5 februari, då projektet arrangerar en workshop på Lindholmen Science Park i Göteborg för att ge konkreta förslag på förändringar i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Därefter hålls ytterligare en workshop på Lunds universitet den 9 februari, även den med tema att ge input till läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Målet med Trippel Helix är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar agenda koordinerat med Skolverkets kommande IT-strategier för att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att ”Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och aktivt lärande”.


Nyheter


AI och etik för ingenjörer

Under webbinariet introducerade Jennifer Renoux deltagarna för teoretiska och praktiska aspekter av etik i relation till AI. I takt med

Stefan Jakab, ny generalsekreterare i Swedsoft

Stefan har en gedigen bakgrund från olika roller inom telekombranschen, men har även erfarenhet från rollen som generalsekreterare, och då

Program- & biljettsläpp – STEW 2022

Den 15 november bjuder Swedsoft tillsammans med våra medarrangörer in till STEW 2022 som i år hålls på Teknikföretagen i

Sommarhälsningar från Swedsoft

Vårens möten och händelser I starten på det nya året presenterade vi, tillsammans med lärosätena som är med i vårt