Trippel Helix

Trippel Helix – Rapport från workshop med Skolverket 13 jan

Den 13 januari hölls den första workshopen inom projektet Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering. Nu har projektgruppen sammanställt vad som kommit ur denna workshop.

I höstas initierade Swedsoft projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering. Den första workshopen inom projektet hade som syfte att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets kommande IT-strategier. Cirka 100 representanter från skola, akademi (utbildningsvetenskap och datavetenskap) och näringsliv samlades på Teknikföretagen, där Swedsoft har kansli, i Stockholm och genomförde en engagerad heldagsworkshop med många bra diskussioner och viktiga synpunkter.

Efter detta har projektgruppen som består av projektledare Fredrik Heintz, Linköpings Universitet, Linnéa Stenliden, Linköpings Universitet, Jessica Vesterlund, Linköpings kommun, och Stefan Andersson, SAAB och ordförande i Swedsoft, satt ihop en sammanfattande rapport. Denna rapport finns nu tillgänglig för fri nedladdning.

Nästa steg i projektet är imorgon, 5 februari, då projektet arrangerar en workshop på Lindholmen Science Park i Göteborg för att ge konkreta förslag på förändringar i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Därefter hålls ytterligare en workshop på Lunds universitet den 9 februari, även den med tema att ge input till läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Målet med Trippel Helix är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar agenda koordinerat med Skolverkets kommande IT-strategier för att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att ”Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och aktivt lärande”.


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en