Trippel Helix

Trippel Helix – Rapport från workshop med Skolverket 13 jan

Den 13 januari hölls den första workshopen inom projektet Trippel Helix - Nationell samling för skolans digitalisering. Nu har projektgruppen sammanställt vad som kommit ur denna workshop.

I höstas initierade Swedsoft projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering. Den första workshopen inom projektet hade som syfte att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets kommande IT-strategier. Cirka 100 representanter från skola, akademi (utbildningsvetenskap och datavetenskap) och näringsliv samlades på Teknikföretagen, där Swedsoft har kansli, i Stockholm och genomförde en engagerad heldagsworkshop med många bra diskussioner och viktiga synpunkter.

Efter detta har projektgruppen som består av projektledare Fredrik Heintz, Linköpings Universitet, Linnéa Stenliden, Linköpings Universitet, Jessica Vesterlund, Linköpings kommun, och Stefan Andersson, SAAB och ordförande i Swedsoft, satt ihop en sammanfattande rapport. Denna rapport finns nu tillgänglig för fri nedladdning.

Nästa steg i projektet är imorgon, 5 februari, då projektet arrangerar en workshop på Lindholmen Science Park i Göteborg för att ge konkreta förslag på förändringar i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Därefter hålls ytterligare en workshop på Lunds universitet den 9 februari, även den med tema att ge input till läro-, kurs- och ämnesplanerna.

Målet med Trippel Helix är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar agenda koordinerat med Skolverkets kommande IT-strategier för att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att ”Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att utnyttja digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och aktivt lärande”.


Nyheter


Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionals. På årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh,

Karlstad Universitet ny medlem i Swedsoft

Vi fick en kort pratstund Bestoun S. Ahmed, Associate Professor, atavetenskap (CS) vid Karlstads universitet (KaU). Forskningen inom datavetenskap (CS)

Seminarium: Regeringsuppdraget Digital spetskompetens

Josef Lannemyr är analytiker och projektledare på Tillväxtverket och har lett regeringsuppdraget kompetensförsörjning av digital spetskompetens under 3 års tid.