STEW 2020 participants screenshot

STEW 2020 – fantastiska diskussioner, nya kontakter och intressanta presentationer

Förra veckan den 21-22 januari ägde den nionde årliga Software Technology Exchange Workshop, STEW 2020, rum. Under två dagar deltog deltagarna i engagerande diskussioner, nätverkade och lyssnade på intressanta presentationer kring årets tema – Data for Software Development

STEW 2020 organiserades tillsammans med medarrangörerna bland Swedsofts medlemmar, Scania, Halmstad University, AB Volvo, Teknikföretagen, Saab, Blekinge Tekniska Högskola, Malmö högskola, Informator, Linnéuniversitetet, Business Region Göteborg och Addalot.

Helena Holmström Olsson, en av årets talare på STEW 2020.

Digital nätverkskonferens

Detta var första gången konferensen hölls digitalt men även om vi inte kunde träffas personligen var dagarna fyllda med diskussioner och nätverkande. Under STEW lyssnade deltagarna till flera intressanta talare som alla talade om sin syn på temat – Data for Software Development.

 • AI-engineering: what is needed for a successful development and operation of AI-systems?
  Helena Holmström Olsson, Professor at the Department of Computer Science and Media Technology, Malmö University
 • Visual software analytics: challenges and opportunities
  Rafael M. Martins, PhD, Senior Lecturer in Computer Science and Media Technology, Linnaeus University
 • Explainable artificial intelligence for predictive maintenance
  Slawomir Nowaczyk, Professor in Machine Learning, Halmstad University
 • Intellectual property as a tool for constructing data openness
  Pavel Kopylov, IP Business & Legal Consultant, Synergon AB
 • Making Program Analysis Useful Together
  Emma Söderberg, Associate Senior Lecturer, Lund University
 • From beauty in code to beauty in data
  Markus Borg, Senior Researcher, RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Open data and open innovation around roads
  Thomas Olsson, Senior researcher, RISE Research Institutes of Sweden
 • The petabyte project
  Sven Nilsson, Software Innovation Specialist, SAAB AB

En av gruppdiskussionerna under STEW 2020.

Nätverkande och kunskapsutbyte

Förutom att lyssna på intressanta talare bestod en stor del av konferensen också av virtuella diskussioner och workshops med alla deltagare. Under pauserna utnyttjade flera av deltagarna möjligheten att ta del av det digitala nätverkande som erbjöds. Det var mycket engagerande och intressanta diskussioner där flera nya kontakter och möjligheter till samarbete skapades. Något vi är mycket glada över eftersom tyngdpunkten i STEW ligger på två huvudområden; nätverkande och kunskapsutbyte.

Frida Andersson, Teknikföretagen, moderator under STEW 2020.

STEW har sedan 2011 arrangerats med syfte att skapa utbyte mellan akademi, industri och offentlig sektor, något vi tror uppnåddes med stort resultat. Vi vill skicka ett stort tack till alla medarrangörer, talare och deltagare som tillsammans gjorde STEW 2020 till en fantastisk konferens!

Vill du vara medarrangör för STEW 2021? Vi har nu börjat planeringen för STEW 2021 så kontakta sekretariatet direkt!


Nyheter


Sommarhälsning och summering av våren 2021

Efter ytterligare en vår med annorlunda förutsättningar, sammanfattar vi nu de gångna månaderna. Vad gjorde Swedsoft under våren och vad

Synpunkter på The Artificial Intelligence Act

Detta är en sammanfattning av den engelska artikeln. Den Europeiska kommissionen förbereder ett lagförslag gällande utveckling och implementering av AI-lösningar

Vad är Swedsoft i framtiden?

Swedsofts kansli och styrelse arbetar just nu med att göra en total översikt av den strategiska verksamhetsplanen. Vi har därför

Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg

Digital spetskompetens är i sig något som hela tiden förändras och kontinuerligt kräver underhåll. . Under årets Samling av mjukvarusverige,