STEW 2020 participants screenshot

STEW 2020 – fantastiska diskussioner, nya kontakter och intressanta presentationer

Förra veckan den 21-22 januari ägde den nionde årliga Software Technology Exchange Workshop, STEW 2020, rum. Under två dagar deltog deltagarna i engagerande diskussioner, nätverkade och lyssnade på intressanta presentationer kring årets tema – Data for Software Development

STEW 2020 organiserades tillsammans med medarrangörerna bland Swedsofts medlemmar, Scania, Halmstad University, AB Volvo, Teknikföretagen, Saab, Blekinge Tekniska Högskola, Malmö högskola, Informator, Linnéuniversitetet, Business Region Göteborg och Addalot.

Helena Holmström Olsson, en av årets talare på STEW 2020.

Digital nätverkskonferens

Detta var första gången konferensen hölls digitalt men även om vi inte kunde träffas personligen var dagarna fyllda med diskussioner och nätverkande. Under STEW lyssnade deltagarna till flera intressanta talare som alla talade om sin syn på temat – Data for Software Development.

 • AI-engineering: what is needed for a successful development and operation of AI-systems?
  Helena Holmström Olsson, Professor at the Department of Computer Science and Media Technology, Malmö University
 • Visual software analytics: challenges and opportunities
  Rafael M. Martins, PhD, Senior Lecturer in Computer Science and Media Technology, Linnaeus University
 • Explainable artificial intelligence for predictive maintenance
  Slawomir Nowaczyk, Professor in Machine Learning, Halmstad University
 • Intellectual property as a tool for constructing data openness
  Pavel Kopylov, IP Business & Legal Consultant, Synergon AB
 • Making Program Analysis Useful Together
  Emma Söderberg, Associate Senior Lecturer, Lund University
 • From beauty in code to beauty in data
  Markus Borg, Senior Researcher, RISE Research Institutes of Sweden AB
 • Open data and open innovation around roads
  Thomas Olsson, Senior researcher, RISE Research Institutes of Sweden
 • The petabyte project
  Sven Nilsson, Software Innovation Specialist, SAAB AB

En av gruppdiskussionerna under STEW 2020.

Nätverkande och kunskapsutbyte

Förutom att lyssna på intressanta talare bestod en stor del av konferensen också av virtuella diskussioner och workshops med alla deltagare. Under pauserna utnyttjade flera av deltagarna möjligheten att ta del av det digitala nätverkande som erbjöds. Det var mycket engagerande och intressanta diskussioner där flera nya kontakter och möjligheter till samarbete skapades. Något vi är mycket glada över eftersom tyngdpunkten i STEW ligger på två huvudområden; nätverkande och kunskapsutbyte.

Frida Andersson, Teknikföretagen, moderator under STEW 2020.

STEW har sedan 2011 arrangerats med syfte att skapa utbyte mellan akademi, industri och offentlig sektor, något vi tror uppnåddes med stort resultat. Vi vill skicka ett stort tack till alla medarrangörer, talare och deltagare som tillsammans gjorde STEW 2020 till en fantastisk konferens!

Vill du vara medarrangör för STEW 2021? Vi har nu börjat planeringen för STEW 2021 så kontakta sekretariatet direkt!


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en