AI och etik för ingenjörer

Den 6 september bjöd Swedsoft in Jennifer Renoux, forskare vid Örebro universitet till en presentation på temat AI och etik för ingenjörer i det sista webbinariet i serien Software inspiration for professionals.

Under webbinariet introducerade Jennifer Renoux deltagarna för teoretiska och praktiska aspekter av etik i relation till AI. I takt med att AI blir vanligare och får mer avancerade förmågor tar systemen också beslut som får avgörande och bestående inverkan på våra samhällen. Det är därför av största vikt att de som ansvarar för att utforma AI arbetar mot att skapa etiska och ansvarsfulla system.

Om Software inspiration for professionals

Webbinarieserien Software inspiration for professionals är ett koncept där vi tillsammans med de andra organisationerna i vårt Vinnovafinansierade projekt, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet, vill ge deltagarna inspiration och ny kunskap direkt från experter från svenska akademin.

Serien är en del av det Vinnova-finansierade projektet ”Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion 2” och speciellt delen learning4professionals.se i projektet. Learning4professionals.se är en plattform med syfte att bidra till yrkesverksammas kompetensutveckling genom att synliggöra kurser speciellt riktade mot yrkesverksamma.

 


Nyheter


Swedsoft vill ha era inspel till remissvar om cyberresiliensakten

Bakgrund Hårdvaru- och programvaruprodukter utsätts allt oftare för framgångsrika cyberattacker, vilket innebär att den globala årskostnaden för cyberbrottslighet beräknas uppgå

Engagerade deltagare och spännande presentationer på STEW

Det var med stor glädje som Swedsoft och våra co-hosts välkomnade deltagarna till Stockholm och den elfte STEW-konferensen med årets

STEW 2022: En nätverkskonferens med fokus på kunskapsutbyte

Detta är en sammanfattning av den engelska artikeln som du kan läsa här. Swedsoft har träffat två av våra talare,

AI och etik för ingenjörer

Under webbinariet introducerade Jennifer Renoux deltagarna för teoretiska och praktiska aspekter av etik i relation till AI. I takt med