AI och etik för ingenjörer

Den 6 september bjöd Swedsoft in Jennifer Renoux, forskare vid Örebro universitet till en presentation på temat AI och etik för ingenjörer i det sista webbinariet i serien Software inspiration for professionals.

Under webbinariet introducerade Jennifer Renoux deltagarna för teoretiska och praktiska aspekter av etik i relation till AI. I takt med att AI blir vanligare och får mer avancerade förmågor tar systemen också beslut som får avgörande och bestående inverkan på våra samhällen. Det är därför av största vikt att de som ansvarar för att utforma AI arbetar mot att skapa etiska och ansvarsfulla system.

Om Software inspiration for professionals

Webbinarieserien Software inspiration for professionals är ett koncept där vi tillsammans med de andra organisationerna i vårt Vinnovafinansierade projekt, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet, vill ge deltagarna inspiration och ny kunskap direkt från experter från svenska akademin.

Serien är en del av det Vinnova-finansierade projektet ”Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion 2” och speciellt delen learning4professionals.se i projektet. Learning4professionals.se är en plattform med syfte att bidra till yrkesverksammas kompetensutveckling genom att synliggöra kurser speciellt riktade mot yrkesverksamma.

 


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail