Taggade inlägg: CaptureInnovation

Enkäten om mjukvarans roll i svenskt näringsliv

Enkäten är framtagen i det Vinnovafinansierade projektet som Swedsoft, CaptureInnovation och Blekinge Tekniska Högskola bedriver tillsammans med SCB. Resultatet och

Status på projektet om mjukvarustatistik

Under våren har projektet genom workshops runt om i landet sammanställt en behovsbild över vilken data svenska företag och organisationer

Dra nytta av all arbetskraft!

I februari i år satte ett första team av fem nyanlända programmerare, med stöd av engagerade seniora utvecklare igång ett

Trevlig sommar!

Det har varit en spännande vår för Swedsoft. Mycket har hänt med nya medlemmar, projekt som rullat på och möten

Pilotprojekt – integration av nyanlända

Som svar på detta har vår medlem CaptureInnovation, i samarbete med Swedsoft och Arbetsförmedlingen, startat ett pilotprojekt i Göteborg kring hur vi