Taggade inlägg: Digitaliseringskommissionen

Sverige behöver en helhetssyn på digitalisering

Swedsoft har tillsammans med representanter från ABB, Addalot Consulting AB, Articus Systems AB, Blekinge Tekniska Högskola, CaptureInnovation, Chalmers tekniska högskola

Är du digital lille vän?

Digitalisering är ett ord på mångas tunga idag. Den innebär en långt större strukturomvandling än den som det proggades om