Samling av mjukvarusverige 2023

För åttonde året i rad samlade Swedsoft igår viktiga aktörer för svensk mjukvaruutveckling. I år med uppdraget att tillsammans ge feedback till Myndigheten för Yrkeshögskolan som en uppföljning på förra årets lyckade workshop.

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring hur de bäst ska kunna svara mot behoven av livslångt lärande och framtida behov av mjukvarukompetens.

Inledningsvis presenterade moderator Jessica Sjönell från Myndigheten för Yrkeshögskolan deras uppdrag och förhoppningar inför dagens diskussioner. Sedan följde två intressanta timmar med engagerande paneldebatter med deltagare från näringslivet och akademin. Därefter följde en workshop.

De huvudfrågeställningar grupperna diskuterade var:

  • Hur påverkar AI branschen?
  • Vad blir påverkan på framtidens kompetensbehov?
  • Vad blir konsekvenserna av AI för den gröna omställningen?
  • Vilka mjukvarukompetenser kommer behövas för framtidens arbetsliv?
  • Vilken roll spelar utbildningssektorn i att tillgodose kompetensbehovet?

Dagens workshop ledde som vanligt till många värdefulla insikter och givande diskussioner. Myndigheten uttryckte sin uppskattning för deltagarnas synpunkter, medskick och idéer. Vi går nu vidare till nästa steg där vi sammanställer dagens resultat, vilka kommer att publiceras senare.


Nyheter


Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra till ett livslångt lärande

Inför workshopen kom myndigheten med ett antal frågeställningar som diskuterades på workshopen. I rapporten Så kan Myndigheten för yrkeshögskolan bidra

Samling av mjukvarusverige 2023

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring

Trevlig sommar och höstens evenemang

Under årsmötet välkomnades två nya ledamöter till styrelsen, Linda Örtlund, SKF och Patrik Sandgren, Teknikföretagen. Vi fortsätter att utveckla våra sektioner inom Swedsoft Expert Network och välkomnar

Introduktion till Cyber Resilience Act

Sedan 2022 är Rikard globalt ansvarig för digital produktsäkerhet inom SKF och har de närmaste åren varit engagerad i deras