Samling av mjukvarusverige 2023

För åttonde året i rad samlade Swedsoft igår viktiga aktörer för svensk mjukvaruutveckling. I år med uppdraget att tillsammans ge feedback till Myndigheten för Yrkeshögskolan som en uppföljning på förra årets lyckade workshop.

Vid årets workshop, som ägde rum på Teknikföretagen i Stockholm, var huvudfokuset att bistå Myndigheten för Yrkeshögskolan med insikter kring hur de bäst ska kunna svara mot behoven av livslångt lärande och framtida behov av mjukvarukompetens.

Inledningsvis presenterade moderator Jessica Sjönell från Myndigheten för Yrkeshögskolan deras uppdrag och förhoppningar inför dagens diskussioner. Sedan följde två intressanta timmar med engagerande paneldebatter med deltagare från näringslivet och akademin. Därefter följde en workshop.

De huvudfrågeställningar grupperna diskuterade var:

  • Hur påverkar AI branschen?
  • Vad blir påverkan på framtidens kompetensbehov?
  • Vad blir konsekvenserna av AI för den gröna omställningen?
  • Vilka mjukvarukompetenser kommer behövas för framtidens arbetsliv?
  • Vilken roll spelar utbildningssektorn i att tillgodose kompetensbehovet?

Dagens workshop ledde som vanligt till många värdefulla insikter och givande diskussioner. Myndigheten uttryckte sin uppskattning för deltagarnas synpunkter, medskick och idéer. Vi går nu vidare till nästa steg där vi sammanställer dagens resultat, vilka kommer att publiceras senare.


Nyheter


Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en

Ta del av webbinariet: Multi-Concern Assurance and Compliance in Cybersecurity & Safety

Facebook Twitter LinkedIn Gmail