Inlägg av: Gabriel Modéus

Vad är mjukvarans vikt för svenska företag?

Framtagandet av enkäten och genomförandet av undersökningen finansieras till stora delar av Vinnova och kommer att ge faktaunderlag till flera

This year’s STEW opening speaker is…

This year’s edition of the Swedsoft conference Software Technology Exchange Workshop, STEW, has the theme Connected Society. On this theme

Så säkrar vi Sveriges position som mjukvarunation

För att säkerställa att Sverige fortsatt kan behålla en stark position i digitaliseringens framkant måste regelverk, utbildningssystem, forskning och näringsliv