Kategoriserade inlägg: Utbildning

Öppet för klimatet

På projektets hemsida kan du hitta ett stort antal utbildningar inom bland annat datavetenskap, cirkulär ekonomi, batteriteknik, råvaror, samhällsplanering och mycket

IVA skriver om programmering i skolan

I artikeln tar flera av de intervjuade fram samma argument för datalogiskt tänkande i skolan, som Swedsoft nyligen har lyft

Satsning på Mjukvarukompetens

KK-stiftelsen beviljar 50 miljoner kronor till utbildning för yrkesverksamma i programvaruteknik under fyra år. Det är en mycket efterlängtad fortsättning