Taggade inlägg: Volvo

Volvo Cars joins Swedsoft

Volvo Cars is in the middle of a large and exciting transformation through digitalization, electrification and autonomy. Therefore, an increasing

Höstmöte med komptensutmaningar

Förmiddagen – höstmöte med viktiga frågor för föreningen Dagen började med fika och möjlighet till nätverkande innan vi drog igång

Trevlig sommar!

Det har varit en spännande vår för Swedsoft. Mycket har hänt med nya medlemmar, projekt som rullat på och möten

Högskolan satsar på de yrkesverksamma

PROMPT

PROMPT är ett samarbetsprojekt mellan akademi och industri där Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs universitet och forskningsinstitutet SICS