God jul, gott nytt år och tack för i år!

När det bara är dagar kvar till de flesta går på julledighet vill vi passa på att sammanfatta ett år där föreningen fortsatt växa, drivit frågor för svensk mjukvaruutveckling- och forskning och möjliggjort att skapa nya nätverk och utbyten.

Året har bland annat varit fyllt av event, välkomnande av nya medlemmar, vi har skrivit rapporter, engagerat oss i samverkansgrupper och haft möten med beslutsfattare. Här sammanfattar vi en del av det som har hänt under året.

Konferenser och event

Som en av våra aktiviteter för att skapa kunskapsutbyte och nätverkande arrangerar vi årligen ett antal event runt om i landet. I år kan vi bland annat se tillbaka till vår årliga konferens Software Technology Exchange Workshop, STEW, som har som syfte att skapa utbyte mellan branscher, akademi och offentlig sektor. Årets konferens hade temat Connected society och på detta tema fick vi höra allt från Malmö stads digitaliseringschef till Lund stifts biskop som pratade om AI och etik.

Swedsoft har även varit en av arrangörerna till den årliga konferensen Lindholmen Software Development Day som i år drog runt 800 deltagare. Dessutom har vi arrangerat Samling av mjukvarusverige där vi bland annat gav Digitaliseringsrådet input om data och vårt vårmötet där vi bland annat besökte SKFs fabrik och valde ny styrelse. Vi var under året även partner till den uppmärksammade turnén Starta er AI-resa som syftade till att hjälpa SME-företag att komma igång med AI i sin verksamhet.

Många av nästa års event finns redan i kalendern.

Statistik om mjukvarans roll för svenska företag

I början av året presenterade vi att vi har fått finansiering av Vinnova för att ta fram vår statistik om mjukvarans roll för svenska företag igen. Denna gång är det en del av utlysningen om kurser för yrkesverksamma specialister. Baserat på enkäten kommer flera lärosäten att utveckla kurser för yrkesverksamma. Svaren som kommit in på undersökningen kommer därför ha en direkt påverkan på kursutbud på ett antal universitet och högskolor.

Under hösten genomförde SCB undersökningen på uppdrag av oss och vi kunde i november presentera att vi fått en fantastisk svarsfrekvens för en frivillig undersökning. Utav de 9 425 företag som tog emot undersökningen från SCB valde 49% att besvara den. Att flera tusen företag tog sig tiden att prioritera detta är både viktigt och uppskattat. Genom alla dessa svar kommer vi nu att kunna dra bättre slutsatser om mjukvarans roll i svenskt näringsliv samt om vilka utmaningar vi står inför framöver och vad som behövs för att möta dessa.

Nya medlemmar

Under året har vi haft glädjen att välkomna nio nya medlemmar till föreningen. Dessa är:

  • Combitech AB
  • Dataföreningen
  • Graviz Pirenne Labs AB
  • Ideon AB
  • Kungliga Tekniska Högskolan
  • Scania CV AB
  • Stardots AB
  • Taipuva Consulting AB
  • Wikimedia Sverige

Vi vill ännu en gång hälsa er alla varmt välkomna till Swedsoft!

Samverkan

I januari släppte vi nyheten att vi tillsammans med ett antal andra aktörer har startat nätverket Digital Skills and Jobs Coalition Sweden. Detta är en förlängning av det europeiska initiativet, Digital Skills and Jobs Coalition, som syftar till att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater. Under året har det varit ett av flera forum där vi engagerat oss för diskussion om viktiga frågor för svensk mjukvaruutveckling.

Påverkan

Under året har vi haft möten i olika sammanhang, med riksdagsledamöter, ministrar och tjänstemän på myndigheter och departement, om viktiga och aktuella frågor för svensk mjukvaruutveckling och -forskning. Som underlag till dessa möten har vi även tagit fram och släppt ett par rapporter under året. Vi har publicerat en rapport om hur vi säkrar Sveriges position som mjukvarunation tillsammans med Teknikföretagen och en om vad som krävs för att Sverige ska vara världsledande på mjukvaruutveckling och -forskning i framtiden. Den första var ett av resultaten från årets Samling av mjukvarusverige och den andra var föreningens inspel till forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020. Båda våra rapporter och våra många möten har självklart även haft sin grund i den statistik som vi släppte förra året och som vi nu tar fram igen.

Medlemsengagemang

I slutet av förra året öppnade vi upp för möjligheten att starta medlemsdrivna nätverk inom frågor som några tycker är extra intressanta. Under våren drog vårt första medlemsdrivna nätverk Swedsoft Industrial Open Source Network igång. Det är ett öppet nätverk (för alla, medlemmar och icke medlemmar) för att diskutera öppen mjukvara.

Under året har vi öppnat upp flera styrelsemöten för medlemmar som vill att delta och även öppnat upp agendan till styrelsemötena för att visa för medlemmar vad styrelsen kommer att diskutera och vad som är på gång i föreningen. Detta blir även flera tydliga tillfällen för medlemmar i Swedsoft att vara med och påverka vad föreningen gör.

Dessutom har vi passar på att lansera en uppdaterad sajt och i veckan släppte vi en engelsk version av sajten, efter förfrågan på medlemsmötet i november.

Slutligen vill vi tacka er alla för allt engagemang under året och passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi ses 2020!


Nyheter


Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat:

Kodcentrum ny medlem

Deras uppdrag är att väcka intresse för programmering och bredda bilden av vem som kan koda. De vet att en