Kategoriserade inlägg: Event

Tack för årets mjukvarukonferens – STEW

Mjukvarukonferensen STEW har som syfte att uppmuntra samverkan mellan akademi och näringsliv för att öka kännedomen om varandras intressen och vad

Sista anmälan till årets mjukvarukonferens

Konferensen äger rum den 18-19 oktober på KTH i Stockholm. Software Technology Exchange Workshop, STEW, är en årlig konferens där

Konferens om skolans digitalisering

Konferensen arrangerades av det Vinnovafinansierade projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering, ett projekt som drivs av Swedsoft,

Almedalen 2017

Detta är tredje året som Swedsoft är i Almedalen. Tidigare år har Swedsoft varit involverad i något seminarium eller workshop.

STEW 2017 – program & registration

The purpose of STEW is to encourage and promote cooperation between industry and academia, cooperation within industry, and cooperation with

Snart deadline – STEW 2017

Detta år hålls Swedsofts Software Technology Exchange Workshop (STEW) på Kungliga Tekniska Högskolan den 18-19 oktober. Planeringen är i full gång och

Idag samlas mjukvarusverige i Malmö

Mjukvara är av stor vikt inom alla branscher i Sverige och trenden är tydlig, mjukvarans betydelse kommer att få en