Kategoriserade inlägg: Event

Swedsoft och Lindholmen Software Development Day

Lindholmens Software Development Day är en viktig arena i Sverige för att sprida kunskap mellan olika branscher inom mjukvaruutveckling. Med

Erbjudanden till Swedsofts medlemmar

Via vårt kansli på Teknikföretagens Branschgrupper – TEBAB har medlemmar i Swedsoft tillgång till bra rabattavtal på en mängd olika

Supportererbjudande STEW 2018

I år erbjuder vi fem olika former av supporterpaket för STEW 2018 med olika typ av exponering, erbjudanden och insats;

Present at STEW 2018

The purpose of STEW is to encourage and promote cooperation between different industry sectors, between academia/institutes and companies, and with

Årets Samling av mjukvarusverige

På årets träff tar vi fokus på Regeringens digitaliseringsstrategi, som har det övergripande målet att ”Sverige ska vara bäst i världen

Mjukvarukonferensen STEW kommer till Malmö 2018

STEW arrangeras av den nationella ideella föreningen Swedsoft som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft, och främjar samarbete mellan

Höstmöte med komptensutmaningar

Förmiddagen – höstmöte med viktiga frågor för föreningen Dagen började med fika och möjlighet till nätverkande innan vi drog igång

Swedsoft i riksdagen om kompetensbehovet

Under seminariet fick vi möjlighet att lyfta det vi gör inom framför allt skolans digitalisering och statistik i en panel