Kategoriserade inlägg: Event

Framtiden

Höstmötet är ett tillfälle för reflektion och tillbakablick, men även för framåtblick. Under höstmötet diskuterades Swedsofts verksamhetsplan och dess mål

Dag om framtiden inom mjukvaruutveckling

Dagen handlade mycket om hur samhällets digitalisering förändrar marknader och företagens förutsättningar i grunden. Vi ser hur nya aktörer, tjänster

Handlingar till höstmöte

Handlingarna till höstmötet som består av två möten, ett medlemsmöte samt ett föreningsmöte, är självklart tillgängliga för alla intresserade och

Voices of Swedsoft – program

Vi kommer får höra medlemmar från så väl näringsliv som akademi tala om hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de

Efter STEW 2016

Till årets upplaga av STEW gjordes en del förändringar, bland annat förlängdes STEW till två dagar. Det verkar på återkopplingen

Tala på ”Voices of Swedsoft”?

Under seminariet välkomnar vi några av Swedsofts medlemmar att presentera hur de arbetar, vilka områden och kompetenser de fokuserar på,

Arbets- & programgrupp för STEW 2017

Gruppen syfte är att tillsammans vara involverade i hela framtagandet och genomförandet av STEW. Det består av allt från att