Kategoriserade inlägg: Event

Saabs CTO Pontus de Laval öppnar STEW

Syftet med STEW är att uppmuntra och lyfta fram goda exempel på forskningssamarbeten mellan industrin och akademin samt att stimulera

Workshop för integration

Av de 25 deltagande personerna fanns företag, offentlig sektor, arbetsförmedling och asylsökande representerade. Efter en presentation från Arbetsförmedlingen om de

OpenHack – Coding for Humanity

OpenHack

Runt 100 design, teknik- och programmeringsintresserade samlades för att tillsammans med humanitära hjälporganisationer adressera både återkommande och dagsaktuella problem. Med

Workshop om Skolverkets Nationella IT-strategier

I höstas gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram nationella it-strategier för skolväsendet samt föreslå ändringar i styrdokument för

Swedsoft på lanseringen av Kodboken.se

Kodboken.se Kodcentrum lansering

Förra veckan deltog Swedsoft genom Gabriel Modéus på Kodcentrums julmingel och lansering av Kodboken.se – en digital tjänst för barn

STEW, ECS och höstmöte

Software Technology Exchange Workshop, STEW STEW är Swedsofts årliga arrangemang där spännande talare från akademin presenterar sin intressanta forskning inom mjukvaruområdet.