Kategoriserade inlägg: STEW

Supportererbjudande STEW 2018

I år erbjuder vi fem olika former av supporterpaket för STEW 2018 med olika typ av exponering, erbjudanden och insats;

Present at STEW 2018

The purpose of STEW is to encourage and promote cooperation between different industry sectors, between academia/institutes and companies, and with

Mjukvarukonferensen STEW kommer till Malmö 2018

STEW arrangeras av den nationella ideella föreningen Swedsoft som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft, och främjar samarbete mellan

Tack för årets mjukvarukonferens – STEW

Mjukvarukonferensen STEW har som syfte att uppmuntra samverkan mellan akademi och näringsliv för att öka kännedomen om varandras intressen och vad

Sista anmälan till årets mjukvarukonferens

Konferensen äger rum den 18-19 oktober på KTH i Stockholm. Software Technology Exchange Workshop, STEW, är en årlig konferens där

STEW 2017 – program & registration

The purpose of STEW is to encourage and promote cooperation between industry and academia, cooperation within industry, and cooperation with

Snart deadline – STEW 2017

Detta år hålls Swedsofts Software Technology Exchange Workshop (STEW) på Kungliga Tekniska Högskolan den 18-19 oktober. Planeringen är i full gång och