Sommarhälsning och summering av våren 2021

Vi kan återigen glädjas av ljumma vindar och sol men innan vi tar en paus och njuter av sommaren så vill vi ta möjligheten att summera lite av Swedsofts aktiviteter under våren 2021.

Efter ytterligare en vår med annorlunda förutsättningar, sammanfattar vi nu de gångna månaderna. Vad gjorde Swedsoft under våren och vad sker i höst?

Stort engagemang under vårens möten och event

Vi startade året med att för nionde året i rad genomföra STEW, denna gång i en något försenad digital version. Under två dagar medverkade deltagarna i engagerande diskussioner, nätverkade och lyssnade på intressanta presentationer kring årets tema – Data for Software Development. Genom det stora engagemang som deltagarna visade så skapades nya möten, kontakter och diskussioner om framtida projekt. Precis som STEW ska vara!

I februari genomförde vi den årliga workshopen Samling av mjukvarusverige. Fokus för årets digitala workshop var att ge feedback till de rekommendationer kring aktiviteter och förslag som regeringsuppdraget om digital spetskompetens tagit fram i kartläggningen av svenska initiativ och utbildningsvägar. Hela dagen var full av engagerade och fokuserade diskussioner med mycket kommentarer och idéer, där deltagarna bidrog med flera intressanta reflektioner och förslag på de aktiviteter som regeringsuppdraget tagit fram. Workshopen resulterade i rapporten Digital spetskompetens – så tar vi nästa steg.

Årets vårmöte genomfördes även detta år digitalt. Under mötet gick vi igenom vad som hände under 2020, blickade framåt och valde en ny styrelse för föreningen. Vi är glada över att få välkomna två nya ledamöter i styrelsen Anna-Lena Strömsten, Scania CV AB och Joakim Wernberg, Lunds universitet. I samband med vårmötet arrangerade Swedsoft även seminariet Open Source from a business perspective, där våra inbjudna experter tog upp utmaningar, möjligheter och varför open source kan vara ett bra affärsbeslut.

Inspel och remissvar

Vi har under våren svarat på ett antal remisser och gjort en del inspel. Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring är en viktig fråga för Swedsoft och vi är särskilt angelägna om att attrahera personer med system- och mjukvarukompetens. Swedsoft lämnade därför in våra synpunkter på delbetänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring SOU 2021:5.

I december presenterade regeringen Forsknings och innovationspropositionen 2021–2024, som ligger till grund för regeringens riktning och ambition för svensk forskning och innovation. Inför arbetet med propositionen skickade Swedsoft (2019) in inspelet Helhetssyn på mjukvarans betydelse för digitalisering och konkurrenskraft och i januari kommenterade vi regeringen förslag till Forsknings och innovationspropositionen. Bland annat kommenterade vi på att vi saknar en större nationell satsning på mjukvara.

I juni lämnade vi även in synpunkter på förslaget gällande utvecklingen och användningen av AI-system inom Europeiska unionen – Artificial Intelligence Act . Enligt Swedsofts åsikt kommer den föreslagna lagstiftningen sannolikt att hämma innovation och marknadsdynamiken för AI-lösningar kopplade till ett antal områden och vi efterlyser därför betydande förändringar i den föreslagna regleringen.

Ny verksamhetsplan och STEW 2021

Nu ser vi fram emot en härlig sommar och sedan väntar en höst fylld av aktiviteter. Inför hösten har kansliet och styrelsen bland annat startat upp arbetet med en större översyn av vår strategiska verksamhetsplan. Inför detta arbete har vi även bjudit in alla medlemmar att ge input, intervjuat många andra organisationer, myndigheter och inte minns håller styrelsen under sommaren på att intervjua alla huvudkontakter. All denna input är viktig för att forma framtidens fokus för Swedsoft och säkerställa att vi håller oss aktuella, transparanta och medlemsnära.

I vår har även planeringen för årets stora Swedsoft event, konferensen Software Technology Exchange Workshop, STEW pågått för fullt. Temat för årets upplaga av STEW, vilken är den tionde i ordningen, är Software as a motor for acceleration and disruption. Programmet är fyllt av många intressanta talare, vilka vi presenterar efter sommaren då vi även öppnar registreringen – vi ses väl i Lund 11-12 november? Dessutom planerar vi för årets upplaga av Lindholmen Software Development Day som Swedsoft är en av arrangörerna till.

Det kommer bli en rolig höst, där vi hoppas på att återigen få träffas, men allra först vill vi önska er alla en riktigt trevlig sommar!

Kansliet kommer vara mer eller mindre obemannat fram till och med den 6 augusti. Vi kollar självklart till mailen då och då, men det kan dröja längre än vanligt med svar.


Nyheter


Save the date – STEW 2024

The theme of STEW 2024 is “AI – Top Ten Topics for Swedish Industry”. Together we will look into, and

Ny styrelse i Swedsoft

Styrelsen för verksamhetsåret 2024-2025 valdes enligt nedan. Stefan Frank, Vitellius Invest                  

Desinformation: En utmaning för svenska teknikföretag

Desinformation utgör ett hot mot svenska teknikföretag och deras intressen, både inom landets gränser och internationellt. Det är därför centralt

Swedsoft om ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

Swedsoft ställer sig bakom det yttrande som Teknikföretagens har skickat in till Utbildningsdepartementet. I sin remiss skriver Teknikföretagen bland annat: