Årskrönika och julhälsning från Swedsoft

Årets sista dagar är här och vi kan blicka tillbaka på ett år fyllt av engagemang och roliga möten. Under 2022 har Swedsoft genom projekt och nätverk fortsatt att arbeta med frågor kopplade till svensk mjukvaruutveckling- och forskning.

Vi rivstartade vårvintern med workshopen Samling av mjukvarusverige och Software for professionalsPå årsmötet valdes Stefan Frank till ny ordförande och till styrelsen tillkom även Tobias Strandh, Republify. I maj introducerade vi Swedsoft Expert Network, anmäl gärna ditt intresse för att delta under 2023 per mail till kansliet.

September inleddes med att Stefan Jakab tog över stafettpinnen som generalsekreterare i Swedsoft efter Gabriel Modéus. Du kan läsa mer om Stefan här! Under hösten har vi fortsatt arrangera flera roliga möten, bland annat ett seminarium där vi följde upp projektet Digital Spetskompetens.

Swedsoft välkomnar även tre nya medlemmar för i år, Invest in Halland, Republify och Karlstad universitet!


Några av årets höjdpunkter

 

Software for professionals

I januari presenterade vi vår nya webbinarieserie – Software inspiration for professionals. Med det nya konceptet ville vi, tillsammans med lärosätena som var med i vårt gemensamma Vinnovafinansierade projekt, Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet ge dig inspiration och ny kunskap direkt från experter från svensk akademi.

En gång i månaden, med start den 8 februari bjöd vi in till seminarier fulla av ny kunskap och inspiration. Läs mer här!

Samling av mjukvarusverige

Den 26 januari samlade Swedsoft för sjunde året i rad viktiga aktörer för svensk mjukvaruutveckling. I år med uppdraget att tillsammans ge feedback till Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Resultatet av workshopen släpptes i april i form av en rapport om hur yrkeshögskolan bättre kan stötta Sverige med mjukvarukompetens. I rapporten Hur kan yrkeshögskolan bättre stötta Sverige med mjukvarukompetens? har Swedsoft sammanställt alla de kommentarer och förslag som input till myndigheten. Läs mer här!

Software Technology Exchange Workshop, STEW 2022

Den 15 november ägde Software Technology Exchange Workshop, STEW 2022, rum i Stockholm. Konferensen, som arrangerades på Teknikföretagen, bestod av många engagerade deltagare, många inspirerande presentationer och inte minst mycket nätverkande.

Det var med stor glädje som Swedsoft och våra co-hosts välkomnade deltagarna till Stockholm och den elfte STEW-konferensen med årets tema – The release is not the end – mastering the software lifecycle. STEW arrangeras sedan 2012 av Swedsoft för att skapa utbyte mellan industri, akademi och offentlig sektor inom mjukvaruutveckling och forskning. Läs mer här!

Intresserad av att vara en del av STEW 2023 som planeras till den 15 november? Nu finns möjligheten att bli medarrangör! Kontakta kansliet för mer information. 


Notera redan nu följande datum för 2023:

  • 28 april – Årsmöte
  • 24 augusti – Samling av mjukvarusverige – Livslångt lärande
  • 15 november – STEW
  • 16 november – Höstmöte

Kansliet önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

Stefan, Camilla och Anna


Nyheter


Swedsoft om standardisering av AI

Europeiska kommissionen inledde inom ramen för standardiseringskommittén tidigare i år en skriftlig omröstning som gäller ett förslag till begäran om

Vill du vara talare på STEW?

Fokus på konferensen är nätverk och dialog och arrangeras för att möjliggöra samtal omkring presentationerna, där talare och deltagare kan

Kallelse till Swedsofts årsmöte 2023

I den utskickade kallelsen finns dagordning och handlingar till mötet. Årsmötet arrangeras som ett hybridmöte på Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Arbetskraftsinvandring – webbinarieserie

Arbetskraftsinvandring, förlängt arbetstillstånd och förkortade ledtider för att få utländska medarbetare på plats har länge varit viktiga frågor för Swedsofts